Belastingstelsel

Het heffen van belasting is nuttig en noodzakelijk. Als het gaat over de vormgeving van het belastingstelsel hebben de SGP-jongeren drie basisprincipes.

 

Allereerst moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit gebeurt nu ook, wat we een progressief belastingstelsel noemen. Verder nivelleren is niet aan de orde, 80% van alle belasting wordt al betaald door 20% van de rijkste mensen. Daarmee zit Nederland in de top als het over nivelleren gaat. Verhogen van de belastingen leidt tot negatieve prikkels om meer te werken en geld te verdienen.

 

SGP-jongeren wil naar een stelsel met een sociale vlaktaks. De uitkomsten van het onderzoek door de commissie Dijkhuizen over vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt door SGP-jongeren omarmt. Dit betekent een lagere loon- en inkomstenbelasting, een sociale vlaktaks met één toptarief voor veelverdieners en een reductie van toeslagen en aftrekposten. Laatstgenoemde betekent tevens een groot voordeel voor het ambtelijk apparaat: minder bureaucratie, één duidelijke lijn.

 

Inzetten op een budget-neutraal belastingstelsel met een sociale vlaktaks

 

Ten tweede moet de overheid niet sturen in het gedrag van mensen door haar belastingstructuur daarop aan te passen. De negatieve prikkels moeten uit het belastingstelsel door het verschil in belasting tussen een- en tweeverdieners te reduceren. Doordat een eenverdiener sneller in een hogere schijf komt en twee verdieners tweemaal genieten van de heffingskorting, loopt het verschil in inkomstenbelasting tussen beide soorten verdieners op. In extreme gevallen betaalt een eenverdiener veel meer belasting en dat is naar de mening van SGP-jongeren ontoelaatbaar.

 

Verschil reduceren door het systeem van dubbele heffingskortingen te voorzien. Heffingskorting budgetneutraal aanpassen, zodat eenverdiener dubbele heffingskorting kent ten opzichte van de tweeverdieners.

 

Tenslotte moet de vervuiler betalen. Daaronder vallen de accijnzen, bijvoorbeeld op roken. Deze accijnzen worden geheven over producten die het milieu of de mens vervuilen. Dit is bedoeld om mensen bewust te maken van hun gedrag, maar ook om de kosten te betalen die het gevolg van deze gedragingen in de hand werkt.