Basisonderwijs

De toekomst van Nederland ligt in handen van de nieuwe generatie. Onderwijs geven aan en vorming van kinderen is juist daarom zo belangrijk. Zeker het basisonderwijs binnen eigen normen en waarden waarbij het (basis)onderwijs een verlengstuk van vorming in opvoeding en kerk vorm. Dit vraagt blijvend politieke aandacht.

 

Kerndoelen en kernvakken

 

Het onderwijs moet gericht zijn op de ontwikkeling van onze kinderen tot volwassen persoonlijkheden. Zij moeten in staat zijn om zelfstandig te  functioneren in onze Nederlandse maatschappij. Scholen moeten daarvoor  vrijheid krijgen om deze ontwikkeling vorm te geven, zolang de kerndoelen behaald worden. Wanneer er in het basisonderwijs meer (kern)vakken verplicht gesteld worden, zal de overheid de scholen (financieel) tegemoet moeten komen. SGP-jongeren vindt echter niet verstandig wanneer er onder de huidige omstandigheden meer (kern)vakken aan het curriculum worden toegevoegd.

 

Scholencluster

 

Het basisonderwijs kent ook zijn zorgen op het gebied van financiën en van mutaties in leerlingaantal. Op lokaal niveau ontstaan daardoor soms scholenclusters. Verschillende scholen zitten bij elkaar onder één dak, maar hebben ieder een eigen ingang. Dit idee heeft veel voordelen. Scholen kunnen zo in moeilijke tijden het hoofd boven water houden. Het is bovendien effectief en efficiënt. Mogelijk zouden deze scholen in elkaar kunnen groeien, maar dit mag alleen wanneer alle betrokkenen dit daadwerkelijk wensen.

 

Ruimte en politieke aandacht voor (bijzonder) basisonderwijs in het verlengde van normen en waarden van thuisopvoeding en eigen instituten (kerk); oftewel: ouders en scholen bepalen primair de identiteit en de invulling van het onderwijs, niet de overheid.

 

- Géén extra kernvakken aan curriculum toevoegen.

 

- Géén verplichte voorlichting over seksuele diversiteit.

 

- Bevorderen scholenclusters.