AWBZ en WMO

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is voor langdurig zieken, hiervoor dient een patiënt een indicatie te krijgen. De AWBZ is één van de sterkst stijgende kosten binnen de zorg, beheersing van deze regeling is ontzettend belangrijk, vooral met de naderende vergrijzing. De AWBZ is dan ook toe aan een nodige hervorming. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wordt alle maatschappelijke ondersteunde zorg geleverd. Voor de WMO is geen indicatie nodig, omdat dit ook kan gaan over een enkele aanpassing of bijvoorbeeld huishoudhulp. In het huidige beleid van de AWBZ en WMO kan er gekozen worden voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer er gekozen wordt voor zorg in natura, wordt alles voor de persoon geregeld. Wanneer er gekozen wordt voor PGB krijgt de patiënt een budget en kan diegene zelf zijn zorg uitzoeken. Het zelf regelen van de zorg is voor SGP-jongeren een essentieel punt. Burgers kunnen kiezen voor hun eigen zorgverlener. Maar er dient ook wel kritisch naar deze regel te worden gekeken, de controle is op deze regel is minder en meer fraudegevoelig, daarom dienen rondom deze regeling heldere regels te zijn om fraude met het PGB te voorkomen.

 

Zorg moet zo lang mogelijk thuis worden gegeven, dit kan door in de directe woonomgeving goede voorzieningen te leveren en hoogwaardige zorg aan te bieden.

 

Het zelf inkopen van zorg door middel van een PGB moet mogelijk blijven, dit om de keuzevrijheid van de zorgbehoevende centraal te stellen. Om mensen bewust te laten omgaan met het PGB is het verstandig om hen een budgetplan te laten schrijven.