Asielbeleid

Een menswaardig beleid tegenover asielzoekers en minderheden is een belangrijke taak voor christelijke politiek. SGP-jongeren vindt dat vanuit de grote rijkdom en vrijheid die wij genieten het onze plicht is om diegenen te helpen die om politieke, religieuze of wat voor reden dan ook, hun leven niet meer zeker zijn in eigen land.

 

De opvang van vluchtelingen in de eigen regio heeft sterk de voorkeur boven opvang in (westerse) landen, mede vanwege het feit dat hierdoor de remigratie gemakkelijker is. Bovendien zijn de kosten veel lager, zodat veel meer mensen geholpen worden. Internationale organisaties, zoals het UNHCR en het Rode Kruis moeten hiervoor meer financiële steun vanuit ons land ontvangen. Op Europees niveau dienen afspraken gemaakt te worden over financiering van opvang in de eigen regio.

 

We zijn van mening dat bepaalde criteria ruimhartiger dienen te worden toegepast. Nu is het zo dat aanvragen kunnen worden afgewezen nadat iemand rechtmatig gevlucht is, maar naar een ander gedeelte van het thuisland terug kan omdat het daar wel veilig is. Vaak gaat het om een kunstmatige scheiding en zijn asielzoekers in het hele land hun leven niet zeker.

 

Bij eventuele afwijzing van een asielaanvraag is het in ieders belang om terugkeer goed te laten verlopen. Puur vrijwillige terugkeer is een illusie en zorgt ervoor dat velen in de illegaliteit belanden. Een goed terugkeerbeleid kenmerkt zich door een menswaardige aanpak. Informatie over scholing en beroepsmogelijkheden in het land van herkomst dienen in Nederland al verstrekt te worden om zicht te geven op een betere toekomst in het thuisland. Asielzoekers die tijdens de procedure een misdrijf plegen, moet uitgezet worden.

 

- Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten snel en op een humane manier worden uitgezet naar het land van herkomst.

 

- Illegaliteit moet strafbaar worden als het Nederlandse terugkeerbeleid goed is georganiseerd.

 

- Werkgevers die werknemers hebben zonder verblijfsvergunning zijn strafbaar.

 

- De eisen om een verblijfsvergunning te krijgen worden aangescherpt, immigranten moeten zich actief inzetten voor hun immigratie. Als dit onvoldoende blijkt, moeten zij worden geweigerd.

 

- De eisen voor gezins- of huwelijksvereniging moeten worden aangescherpt; ook zijn er maatregelen nodig om schijnhuwelijken tegen te gaan.