Arbeidsparticipatie

SGP-jongeren juicht het toe dat de overheid de burger zoveel mogelijk op de arbeidsmarkt wil hebben. Het hele WMO beleid gaat uit van de gedachte dat iedereen die enigszins kan werken ook daadwerkelijk werkt en deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, zodat iedereen een bijdrage levert aan de maatschappij. Hierbij is het echter van belang dat er voor deze burgers een gelijke kans wordt gecreëerd op de arbeidsmarkt. SGP-jongeren heeft echter ook een punt van kritiek op dit beleid.

 

De overheid past dit namelijk niet alleen toe op zwakkere burgers, maar ook op vrouwen die thuis willen blijven om voor hun kinderen te zorgen. Het nadelige gevolg van dit beleid komt zeer duidelijk naar voren in ons belastingstelsel, waar tweeverdieners relatief veel minder belasting betalen dan eenverdieners.