Energievraagstuk (5/5): Wie energie heeft, heeft de toekomst

Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien over 100 jaar. Aan het eind van dit stukje weet je dat nog steeds niet, maar ben je misschien wel aan het denken gezet over de toekomst van duurzame energie. Want het is wel zeker dat de vraag naar energie niet of nauwelijks zal afnemen!

Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien over 100 jaar. Aan het eind van dit stukje weet je dat nog steeds niet, maar ben je misschien wel aan het denken gezet over de toekomst van duurzame energie. Want het is wel zeker dat de vraag naar energie niet of nauwelijks zal afnemen!

Nederlands streven
Om de benodigde energie te leveren, zal er in de toekomst steeds minder gebruik gemaakt worden van fossiele brandstoffen en steeds meer van duurzame energie. Het doel van de overheid is om in 2020 een energievoorziening te hebben die voor 14 procent bestaat uit duurzame energie. In 2050 moet dat zelfs 100 procent zijn. In 2012 zaten we ‘slechts’ op 4,7 procent duurzame energie. Dat betekent dat er nog een lange weg voor ons ligt! Toch staat SGP-jongeren voor 100 procent achter het streven naar een duurzame energievoorziening.

Waarom duurzaam?
Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste zijn fossiele brandstoffen veel meer belastend voor het milieu dan energie afkomstig van ‘duurzame bronnen’ (zie voorgaand statement). Kernenergie is minder milieubelastend, maar brengt gevaren met zich mee. Fossiele brandstoffen zijn eindig. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te berekenen dat er meer verbruikt wordt per jaar dan dat er opnieuw gevormd wordt. Dat we moeten overschakelen naar duurzame energie is dus geen vraag maar een vaststaand feit.

Transitie naar groene energie
Op het moment is groene energie duurder dan grijze energie. Voor de meeste mensen een goede reden om grijze energie te kopen. Daarom moet de overheid het gebruik en het winnen van duurzame energie ook stimuleren! Dat gebeurt deels ook al. Neem bijvoorbeeld auto’s met een lage CO2-uitstoot die minder wegenbelasting moeten betalen. Maar de overheid kan dit natuurlijk niet blijven doen. Gelukkig hoeft dat ook niet. De verwachting is dat het prijsverschil kleiner zal worden en daarmee groene energie aantrekkelijker. Na verloop van tijd kunnen subsidies dan afgebouwd worden. Het is wel heel belangrijk dat burgers zoveel mogelijk betrokken worden bij duurzame initiatieven. Veel mensen vinden windmolens bijvoorbeeld lelijk. Maar als ze er zelf financieel voordeel bij hebben vallen vaak veel bezwaren weg.

En nu concreet…
Als afsluiter een mooi voorbeeld. In het oosten van Duitsland ligt het dorpje Feldheim. Stroom krijgen de mensen van een nabijgelegen windmolenpark. Slechts 1% van de energie gaat naar dit dorpje, terwijl de overige 99% naar het landelijke net gaat. Warmte wordt gewonnen door varkens- en koeienmest om te zetten in een biogasinstallatie. Het landschap wordt er inderdaad niet mooier op, maar daar staat een stuk duurzaamheid en zelfvoorzienendheid tegenover. Interessant is ook dat de mensen 25% minder aan energie betalen dan eerst! In Nederland zijn er ook dit soort initiatieven, maar die zijn nog niet zo ver ontwikkeld.

In Feldheim werken de mensen aan hun toekomst. Doe jij dat ook?

Wietske van der Starre
Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

Geschreven door Wietske van der Starre

Lid van de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw.. Meer artikelen van Wietske van der Starre:Blog comments powered by Disqus