Wat vindt SGP-jongeren van stikstof?

Stikstof: een lastig dossier dat de gemoederen bezig blijft houden. Op advies van Remkes-I werd eind vorig jaar besloten de maximumsnelheid terug te brengen tot 100 kilometer per uur. Ook andere noodmaatregelen werden genomen, zoals het veranderen van de voersamenstelling. Het doel was om korte termijn weer aan de slag te kunnen met het bouwen van woningen. Binnenkort volgen de adviezen van Remkes-II, die meer gericht zijn op de lange termijn.

Behapbaar voor boeren en burgers

SGP-jongeren vindt het goed dat er aandacht is voor de stikstofproblematiek; het is immers belangrijk om goed voor de schepping te zorgen. Een te hoge stikstofuitstoot is slecht voor kwetsbare natuurgebieden en het verminderen van de stikstofuitstoot is daarom van belang. Nu de Raad van State een streep door het PAS heeft gezet zijn ook juridisch houdbare oplossingen van belang, anders gaat Nederland op slot. Tegelijkertijd moeten de maatregelen die genomen worden wel eerlijk en behapbaar zijn voor boeren en burgers. Daarom is het belangrijk dat er niet alleen naar de landbouw gekeken wordt; andere sectoren, zoals de luchtvaart zullen ook hun steentje bij moeten dragen.

Luchtvaart

Vandaag brengt commissie Remkes alvast haar advies uit over de luchtvaart. De hoofdconclusie van dat advies is dat de luchtvaart éérst haar stikstofuitstoot moet terugbrengen, en daarna pas weer mag groeien. Ook realistische maatregelen zoals elektrisch taxiën en het stimuleren van glijvluchten worden genoemd. SGP-jongeren vindt dat een verstandig advies. Het kan niet zo zijn dat we boeren en automobilisten dwingen hun uitstoot te verminderen, terwijl de luchtvaart ongebreideld mag doorgroeien. Pas als ook binnen deze sector de stikstofuitstoot verminderd, mag er weer gepraat worden over de opening van Lelystad Airport.

Landbouw

In de komende maanden brengt Remkes ook een advies uit voor de andere sectoren, waaronder de landbouw. SGP-jongeren zal deze rapporten en de reacties van het kabinet kritisch volgen. We dragen boeren een warm hart toe, en willen dan ook een pakket dat eerlijk en behapbaar is voor hen en recht doet aan de lastige situatie waar veel boeren zich nu al in bevinden.


Blog comments powered by Disqus