Maak oud & nieuw een feest!

SGP-jongeren is het beu. Oud en Nieuw kan ook zonder geweld en zonder vuurwerk. Oud en Nieuw kan ook zonder doden. Om een veiliger Oud en Nieuw te bereiken, vragen we Den Haag eindelijk door te pakken en Oud en Nieuw tot een veilige aangelegenheid te maken.

SGP-jongeren is het beu. Oud en Nieuw kan ook zonder geweld en zonder vuurwerk. Oud en Nieuw kan ook zonder doden. Om een veiliger Oud en Nieuw te bereiken, vragen we Den Haag eindelijk door te pakken en Oud en Nieuw tot een veilige aangelegenheid te maken.

Verbied vuurwerk
Elk jaar weer gaan er stemmen op voor een verbod op consumentenvuurwerk. Volgens EenVandaag wordt zo’n verbod door driekwart van de Nederlanders gesteund. 90 vernielde ogen, een leven ruim 4189 vuurwerk gerelateerde incidenten en ruim 89.000 gevallen van vuurwerkoverlast vormen voor ons al een overtuigende motivatie om te strijden voor een einde aan dit soort bizarre toestanden, maar er is meer: wat te denken van het milieu dat te lijden heeft onder het (vaak zware) vuurwerk. Als we daarbij ook nog de overlast voor dieren én de enorme schade voor overheid en particulieren meenemen, komen we tot de glasheldere conclusie dat dit niet langer kan. Kan een vuurwerkverbod? Zeker, Parijs ging ons al voor. De politieke partijen in Den Haag blijven een beetje achter. Jawel, GL, PvdD en SGP pleiten al jaren voor een vuurwerkverbod. Ook SP en CDA hebben weleens voorzichtige geluiden in de richting van een verbod laten horen. Toch blijft het heel stil. Wanneer zal Den Haag doorpakken en moed tonen? Wat ons betreft is het mogelijk te kijken naar een tussenoplossing. Te denken valt daarbij aan inperking van de afsteektijden of het instellen van vuurwerkvrije zones. We zien gelukkig dat gemeenten soms beter doorpakken dan de landelijke overheid. Intussen zijn al minstens 33 gemeenten bekend waar sprake zal zijn van vuurwerkvrije zones.

Zorg voor veiligheid
Ook bij de laatste jaarwisseling heeft de politie zich van een sterke kant laten zien: bij meer dan 15% meer incidenten presteerde de Nederlandse politie het deze incidenten sterk kwalitatief sterk terug te dringen: ze waren minder ernstig dan een jaar eerder. 10.000 politieagenten waren nodig om dit te bereiken. Ook voor de komende jaarwisseling roepen we de overheid op te investeren in haar geweldige politiekorps. Hard optreden mag daarbij best de norm zijn. Zeker als we bedenken dat er 138 gevallen waren waarbij de hulpverleners met geweld te maken kregen. Een taakstraf kan hierbij zeker geen kwaad! Vuurwerk opruimen bijvoorbeeld. Extra aandacht vragen we voor handhaving in de vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld. Tot slot is ook optreden tegen drankgebruik van de categorie -18 is een factor van belang.

Nederland snakt naar een optredende overheid. 85.000 mensen hebben last van vuurwerk en een meerderheid is tegen consumentenvuurwerk. In de Tweede Kamer zijn 9 mensen voor zo’n verbod. 138 hulpverleners hadden te maken met geweld en er waren 4189 incidenten. Den Haag, kom in actie!

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus