'Vrijwillige' bijdrage MBO

Men noemt het een vrijwillige bijdrage, maar als deze niet wordt betaald, komt de deurwaarder langs. Heel veel middelbare beroepsopleidingen (mbo's) doen de vrijwillige bijdrage als verplicht voorkomen.

Men noemt het een vrijwillige bijdrage, maar als deze niet wordt betaald, komt de deurwaarder langs. Heel veel middelbare beroepsopleidingen (mbo's) doen de vrijwillige bijdrage als verplicht voorkomen. Deze vrijwillige bijdragen kunnen bij sommige scholen oplopen tot meer dan 3000 euro. Aldus een artikel uit de Stentor van 8 februari 2012.

Als SGP jongeren zijn wij van mening dat er niet zomaar zonder specificatie kosten gerekend kunnen worden. Ik heb deze opgelegde dwang met betrekking tot het betalen van deze bijdrage persoonlijk meegemaakt op het MBO. Wij zien een aantal mogelijkheden om dit probleem op te lossen.

Vooraf duidelijkheid
Zo dient een school vooraf, bij het tekenen van de onderwijsovereenkomst, duidelijk de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te vermelden, met specificatie! De persoon die de keuze maakt voor deze opleiding dient vooraf te weten waar hij of zij aan toe is. Daarnaast is het voor de scholen aan te raden een optielijst samen te stellen, waarbij een basis als verplicht betaald dient te worden en er voor bepaalde dingen gekozen kan worden. De leerling kan hiermee van deze middelen gebruik maken of deze zelf via een andere weg aanschaffen. Belangrijk hierbij is wel dat het hele proces niet te bureaucratisch wordt. Daar ligt ook een taak voor de overheid. Een boete zou mogelijk zijn op het gebied van scholen die hun vrijwillige bijdrage niet specificeren. Het belang van de leerling moet voorop staan.

Praktisch
Praktisch: voor leerlingen op het Mbo mogen de volgende zaken niet altijd in de vrijwillige bijdrage: collegepas, onderhoud en vervanging inventaris, sofware licenties, internet, excursies/introductiedagen, gebruik mediatheek, gebruik OLC, diploma-uitreiking en de schoolkrant. Dingen die zeker niet onder de bijdrage mogen vallen zijn: inschrijfkosten, personeel/gastdocenten, toets papier, onderhoud en huur faciliteiten, administratie, schoonmaken, inkoop diensten en energie. Voor meer informatie, kijk op de website van JOB: www.job-site.nl. (Deze naam heeft overigens niets met mijn naam te maken;)


Blog comments powered by Disqus