Vreemde vogels die docenten (2/2)

Wat verwachten wij anno 2013 van een docent? Willen we een docent voor de klas die vooral modern is, of hebben we liever een klassieke docent? Wat is eigenlijk beter? En wat maakt je Leraar van het Jaar?

Wat verwachten wij anno 2013 van een docent? Willen we een docent voor de klas die vooral modern is, of hebben we liever een klassieke docent? Wat is eigenlijk beter? En wat maakt je Leraar van het Jaar?

Ontwikkeling
Het onderwijs is vaak onderhevig aan verandering, al blijft de kern hetzelfde. Zo had de onderwijzer vroeger een krijtje, een krijtbord, een bureau en een boek. Tegenwoordig zien we het donker groene bord nauwelijks meer. We zien in plaats daarvan het whiteboard of smartboard aan de muur hangen. Waar vroeger met een schooltekening iets werd duidelijk gemaakt aan de leerling, zijn tegenwoordig live-beelden vanzelfsprekend.

Twee soorten docenten
Binnen de docenten bestaat er een spectrum tussen de moderne en klassieke leraar. De moderne docent maakt gebruik van internet, social media en technische snufjes. De een zet zijn creativiteit in door youtube-filmpjes te laten zien en een ander door het gebruik van de smartphone in de les. Aan de andere kant van het spectrum staat de klassieke docent die gewoon zijn lessen geeft, contact heeft met leerlingen, en op een professionele manier kennis overbrengt. Onder het motto; het is belangrijk aan te sluiten bij de beleef en denkwereld van de leerlingen zonder dat beproefde methodes aan de kant geschoven worden.

Goed uitleggen
Klassiek of modern, de voorkeur gaat uit naar de docent die ‘het gewoon goed uit kan leggen’. Het gaat erom dat de leraar in het hoofd van de leerling kruipt en hem stapsgewijs de logica en stof bijbrengt en zodoende kennis bijbrengt. Daarnaast is vorming in het  denkproces noodzakelijk, geen overkill aan beelden of populaire dingen. Het blijft een balans tussen persoonlijkheid en missie enerzijds en kennis en overdracht anderzijds.

Leraar van het jaar
De jury koos Jan Willem van den Bos als Leraar van het Jaar 2013. En waarom? Vanwege zijn warme betrokkenheid bij de leerling. Hij is geen hypermoderne docent. Het is een docent die de techniek niet schuwt maar zegt dat het altijd om de leerling zelf moet draaien.

SGP-jongeren wil ruimte voor de docent om eigen positie te kiezen in het spectrum tussen klassiek en modern. De overheid moet zodanig insteken op het opleiden van docenten dat zij leren hoe ze leerlingen kennis kunnen bijbrengen en kunnen vormen voor de maatschappij. Niet volgens opgelegde protocollen, maar volgens een kernaanpak met eigen invulling. Een docent moet geen saai doorsnee figuur zijn, maar er zijn voor zijn leerlingen en hen verder brengen.

Hans Beverloo
Commissie Onderwijs

Geschreven door Hans Beverloo

Hans Beverloo lid van de Commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Hans Beverloo:Blog comments powered by Disqus