Verplicht nummerbord voor tractors niet liberaal

Afgelopen week werd door de Tweede Kamer ingestemd met een kentekenplicht die ervoor zorgt dat ook tractors op de openbare weg een nummerbord moeten hebben. Dit is het zoveelste voorbeeld in korte tijd van de toenemende regulering die ook het kabinet lijkt voor te staan. Hoe zit het met de liberale beginselen van de VVD?

Volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zorgt de kentekenplicht ervoor dat de verkeersveiligheid toeneemt als ook tractors voortaan verplicht een nummerbord moeten hebben. Dit is echter geen probleem van verkeersveiligheid  maar dit is het zoeken naar onderwerpen waar regels over gemaakt kunnen worden. Het is helemaal niet duidelijk dat een dergelijke op zichzelf staande maatregel gaat zorgen voor hogere verkeersveiligheid.

Ook de VVD stemde in met de motie die werd ingediend door Kamerlid Kuiken. SGP-jongeren vraagt zich af waar het liberale beginsel van de VVD blijft? Is dat verdwenen achter de horizon van kabinet-Rutte II? Het tegengestelde van deregulering lijkt waar: verdergaande regulering van alles wat de burger en het bedrijfsleven aangaat, en dat in een tijd van crisis.

Al deze extra maatregelen zorgen voor een lastenverzwaring, in tijden van crisis is dat niet verantwoord. Volgens LTO Nederland zorgt deze maatregel voor een lastenverzwaring van maar liefst 49 miljoen euro per jaar. SGP-jongeren betreurt het negatieve effect op de economische positie van veelal boeren, die toch al veel te verduren hebben. Kan het kabinet zich niet met zaken bezig houden die er wel toe doen?

Geschreven door Arie Vonk Noordegraaf

Arie Vonk Noordegraaf is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Arie Vonk Noordegraaf :Blog comments powered by Disqus