Verklaring SGP-jongeren over ophef binnen stichting VOE-SGP

Vanmorgen berichtte de Telegraaf over een partijcommissie die gaat over internationale vormingsactiviteiten (VOE). Ook als jongeren zijn wij bevraagd op wat er gaande is binnen de stichting VOE.

Als SGP-jongeren vinden wij dit al jaren een zorgwekkende situatie, waarover wij meermaals onze zorgen hebben geuit bij het partijbestuur. Die onrust leeft breder dan alleen de klacht die is ingediend. Daar is SGP-jongeren verder niet bij betrokken. Het Partijbestuur kan wat ons betreft dan ook niet snel genoeg optreden.

 

We vinden het lastig dat dit nieuws de gesprekken doorkruist die deze weken nog gevoerd worden. Daarom kiezen we ervoor om op dit moment niet in detail in te gaan op de kwestie.


Blog comments powered by Disqus