Nu voor de veiligheid

Het is alweer een maand geleden dat Nederland werd opgeschrikt door de bloedige aanslag in Parijs. Veel is gesproken over de gevolgen voor ons eigen land. ‘Dit kan ook in Amsterdam gebeuren’, was een veel gehoorde kreet. In de Tweede Kamer beginnen zich steeds meer partijen druk te maken over de veiligheid. Wat SGP-jongeren betreft een goede ontwikkeling. Het is wel zaak dat ook het kabinet in actie komt, want daar lijkt het op dit moment vooral aan te mankeren.

Het is alweer een maand geleden dat Nederland werd opgeschrikt door de bloedige aanslag in Parijs. Veel is gesproken over de gevolgen voor ons eigen land. ‘Dit kan ook in Amsterdam gebeuren’, was een veel gehoorde kreet. In de Tweede Kamer beginnen zich steeds meer partijen druk te maken over de veiligheid. Wat SGP-jongeren betreft een goede ontwikkeling. Het is wel zaak dat ook het kabinet in actie komt, want daar lijkt het op dit moment vooral aan te mankeren.

Al in augustus is dit kabinet gekomen met een plan om terrorisme beter te bestrijden. SGP-jongeren heeft dit streven altijd gesteund. We leven intussen echter een half jaar verder en we zien nog weinig concrete resultaten. Het is dan ook niet geheel ten onrechte dat CDA-leider Buma onlangs in een interview met het ND aangaf dat het geduld met Opstelten op begint te raken. Laat het kabinet vaart zetten achter de uitvoering van de achtendertig aanvaarde voorstellen!

Al twee keer eerder heeft SGP-jongeren opgeroepen om meer geld uit te geven aan de veiligheidsdiensten. Deze zorgen blijken steeds bredere steun te krijgen vanuit de Kamer. Oppositiebreed is er gevraagd om meer geld en mankracht voor de AIVD. De zorgen zijn door het kabinet niet weggenomen. Een uitspraak als ‘op dit moment is er voldoende capaciteit’ komt weinig sterk over als het onderzoek nog moet beginnen. Het uitbreiden van bevoegdheden van de AIVD heeft zeker onze steun, maar geld en mankracht is veel belangrijker. De AIVD mag al heel veel, maar heeft te weinig mankracht om alle gegevens te analyseren. Investeer dus zo snel mogelijk in de taken die nu al uitgevoerd mogen worden en kijk dan pas naar nieuwe taakvelden.

Een laatste zorg bestaat uit het gevolg van een op zichzelf goede maatregel van het kabinet. Doordat veel politieagenten en marechaussees naar publieke objecten zijn getrokken, komen de gewone taken van deze diensten onder druk te staan. In de brief die deze week naar de Tweede Kamer komen allerlei mooie termen voor als ‘prioriteren’ en ‘herprioriteren’, maar het is duidelijk dat de gewone taken van de politie en marechaussee in ieder geval minder aandacht hebben dan voorheen.

Kortom, we zijn blij met de politieke steun voor ons streven en het kabinet heeft al een aantal goede stappen gezet, maar er is meer werk aan de winkel. Snelheid is daarbij cruciaal. Er moet nu wat gebeuren. Het gaat immers om de veiligheid van ons allemaal. 

Geschreven door Frans Hazeleger

Frans Hazeleger is lid van de commissie Binnenlandse Zaken.. Meer artikelen van Frans Hazeleger:Blog comments powered by Disqus