Veehouderij en natuur: verre vriend of goede buur?

Er komt teveel stikstof in de bodem van natuurgebieden terecht. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer in het pas verschenen onderzoek Duurzame Intensieve Veehouderij. SGP-jongeren vindt het behoud van de natuur belangrijk, maar heeft alleen wel een ander idee over de aanpak van het probleem.

Er komt teveel stikstof in de bodem van natuurgebieden terecht. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer in het pas verschenen onderzoek Duurzame Intensieve Veehouderij. SGP-jongeren vindt het behoud van de natuur  belangrijk, maar heeft alleen wel een ander idee over de aanpak van het probleem.

Het probleem
Uit mest komt de gasvormige stof ammoniak vrij. Dit is een vorm van stikstof die weer neerslaat op de bodem. De meeste ammoniak komt van veehouderijbedrijven met veel dieren op een klein oppervlakte (= intensief). Staat een dergelijk bedrijf naast een natuurgebied dan is de kans groot dat er veel ammoniak in het natuurgebied terecht komt. Het gevolg hiervan is dat de diversiteit aan planten afneemt. De zeldzame(re) planten worden dan overwoekerd door een klein aantal planten dat heel goed groeit op een vruchtbare bodem.

De oplossing
Om de ammoniakuitstoot omlaag te brengen, komt de Rekenkamer tot de conclusie dat de milieuregels aangescherpt moeten worden. Ook adviseert ze om in de toekomst gebieden aan te wijzen waar veehouderij of natuur voorrang heeft. Het aanscherpen van de regels is een goede zaak. Ook de tweede aanbeveling is waardevol om in overweging te nemen. Het lijkt zo te zijn dat bedrijven steeds intensiever zullen worden. Dat betekent meer dieren per m2 en meer ammoniak. Naast een kwetsbaar natuurgebied zijn zulke bedrijven met hoge uitstoot van ammoniak niet gewenst.

Maar...
Er zijn ook wat kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste is het niet automatisch zo dat een intensiever bedrijf meer vervuilend is. Een boer kan bijvoorbeeld met luchtwassers de lucht in de stal zuiveren van ammoniak. Zo zijn er meer technische oplossingen.  Ook zou het een groot verlies zijn wanneer natuur, veehouderij en de mens meer uit elkaar getrokken worden. Je ziet nu al dat veel mensen geen idee meer hebben hoe vlees en zuivel worden geproduceerd. Ze zien het meer als een ‘fabrieksproduct’. Misschien wordt er daardoor ook wel zo makkelijk voedsel weg gegooid...?

Het geven van extra bescherming aan bepaalde natuurgebieden is goed, maar laat veehouderij niet beperkt zijn tot enkele gebieden. Investeren in innovatie en techniek is van groot belang volgens de SGP-jongeren. Tegelijk moeten we beseffen dat veehouderij niet te vergelijken is met ‘gewone industrie’!

Wietske van der Starre
Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw

Geschreven door Wietske van der Starre

Lid van de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw.. Meer artikelen van Wietske van der Starre:Blog comments powered by Disqus