Universiteiten voor de rechter

Het collegegeld dat universiteiten voor een tweede studie vragen is te hoog. Dat vindt een groep rechtenstudenten die zich verenigd hebben in de Stichting Collectie Actie Universiteiten (SCAU). Ze slepen acht Nederlandse Universiteiten voor de rechter.

Het collegegeld dat universiteiten voor een tweede studie vragen is te hoog. Dat vindt een groep rechtenstudenten die zich verenigd hebben in de Stichting Collectie Actie Universiteiten (SCAU). Ze slepen acht Nederlandse Universiteiten voor de rechter.

Het huidige kabinet heeft besloten een tweede studie niet langer te subsidiëren. Onderwijsinstellingen mogen om die reden zelf de hoogte van hun tarieven bepalen. Met alle gevolgen van dien. Een tweede master Rechten in Nijmegen kost € 8.500,-- en een tweede master Rechten in Utrecht kost € 14.000,--. Deze tarieven staan haaks op de ambitie van de Nederlandse overheid om ons land als kenniseconomie op de wereldkaart te zetten. Bij deze ambitie zijn al eerder kritische kanttekeningen geplaatst door de Commissie Veerman, maar toen was nog niet eens rekening gehouden met deze hoge bedragen voor het volgen van een tweede studie.

De rechtenstudenten hebben berekend dat de gemiddelde alfa-opleiding de universiteit € 5.500,-- kost. Ze bepleiten dan ook om dit bedrag als maximumtarief te hanteren. Het doel is dat ambitieuze studenten hierdoor minder snel van een tweede studie zullen afzien. Ook wordt voorkomen dat studenten noodgedwongen naar de ‘goedkoopste’ universiteit moeten om een tweede master te kunnen volgen. Kwaliteit en keuzevrijheid moeten de maatstaf zijn, niet het gehanteerde tarief. Een uniform en laag tarief voor tweede masteropleidingen lijkt mij daarom een uitstekend idee. Een goed voorbeeld in dit kader is de technische universiteit (TU) te Delft. De TU vraagt voor het studiejaar 2011-2012 namelijk voor eerste en tweede studie hetzelfde tarief!

Geschreven door Peter van As

Peter is lid van de commissie Onderwijs. Meer artikelen van Peter van As:Blog comments powered by Disqus