Universiteiten: Specialiseer!

Het hoger onderwijs in Nederland kan en moet beter wil ons land haar doelstelling handhaven om te behoren tot de top-vijf van kenniseconomieën.

Het hoger onderwijs in Nederland kan en moet beter wil ons land haar doelstelling handhaven om te behoren tot de top-vijf van kenniseconomieën.

Mogelijkheden daartoe zijn enerzijds een betere profilering van hogescholen en universiteiten, en anderzijds een specialisatie van universiteiten in bepaalde vakgebieden. Niet alleen de onderwijsinstellingen zullen de vruchten van deze veranderingen plukken, de student eveneens. Alle reden om spoedig deze plannen in praktijk te brengen!

Noodzaak
Specialisatie is een noodzakelijk gegeven. Het huidige onderwijsstelsel is gebaseerd op concurrentie. Door voortdurend nieuwe, populaire studies te introduceren, hopen universiteiten hun studentenaantallen te vergroten omdat dat nu eenmaal geld oplevert. Deze gang van zaken komt de vorming van de student en de kwaliteit van het onderwijs echter niet ten goede. Met concurrentie an sich is niets mis; wel als zij maatgevend is. Gaat het in het onderwijs niet in de eerste plaats om de student en diens vorming?

Rapport
In 2010 werd het rapport van de  Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel gepubliceerd. Deze commissie, onder leiding van oud-minister Veerman, deed onderzoek naar de duurzaamheid van het Nederlandse hoger onderwijs. Een van de aanbevelingen was dat de diverse onderwijsinstellingen zich een specifiek profiel moeten aanmeten. De een zou zich meer moeten richten op wetenschappelijk onderwijs, de ander juist op onderzoek. Het is de hoogste tijd dat het huidige kabinet de adviezen overneemt en implementeert.

Voordelen
Wanneer de verschillende universiteiten een duidelijk profiel hebben, levert dat namelijk twee voordelen op. Allereerst is het voor toekomstige studenten makkelijker om een studiekeuze te maken: hij ziet waarin een universiteit goed is en weet bovendien wat hij kan verwachten. Daarnaast stelt het universiteiten in staat de taken op een heldere wijze te verdelen. Dit biedt universiteiten niet alleen mogelijkheden zich beter te profileren, maar ook om de kwaliteit van het academische onderwijs te doen toenemen. De overheid zou er goed aandoen deze veranderingen te stimuleren en het huidige financieringsstelsel aan te passen.

Geschreven door Johan van de Worp

Johan is lid van de commissie onderwijs. Meer artikelen van Johan van de Worp:Blog comments powered by Disqus