Toekomstperspectief MBO

Premier Mark Rutte sprak donderdag 8 september 2011 te Nieuwegein bij de opening van het MBO-schooljaar. Hij riep hierbij op een einde te maken aan de ‘wat mopperige en klagerige sfeer’ in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens onze eerste minister hebben mbo-leerlingen juist een prima toekomstperspectief. Als SGP-Jongeren kunnen we ons helemaal vinden in de woorden van de minister-president.

Premier Mark Rutte sprak donderdag 8 september 2011 te Nieuwegein bij de opening van het MBO-schooljaar. Hij riep hierbij op een einde te maken aan de ‘wat mopperige en klagerige sfeer’ in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens onze eerste minister hebben mbo-leerlingen juist een prima toekomstperspectief. Als SGP-Jongeren kunnen we ons helemaal vinden in de woorden van de minister-president.

Teveel opleidingen
De klagerige sfeer zou ontstaan zijn door de hoge schooluitval en de soms slechte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het kabinet wil de structuur van het MBO vereenvoudigen en vooral nadruk gaan leggen op vakmanschap. Rutte wees daarnaast op wat volgens hem het grootste probleem binnen het MBO is: het grote aantal opleidingen (600!).

Belang MBO
Aan de opmerking van de heer Rutte kan gezien worden dat het belang van het MBO hoog in geschat wordt. Ook de toekomst van het MBO is namelijk belangrijk om Nederland mee te laten tellen op het gebied van kennis en onze concurrentiepositie te versterken. De grote hoeveelheid opleidingen maakt het aanbod onduidelijk. Dit moet naar mijn mening teruggebracht worden. Ten eerste kan er gekeken worden welke opleidingen van toegevoegde waarde zijn binnen de huidige en toekomstige economie. Het opleidingsaanbod dient gericht te zijn op de arbeidsmarkt en niet op de vraag vanuit de leerling.

Indeling topsectoren
Structuur in het onderwijs kan aangebracht worden door indeling naar topsectoren. Dat betekent een brede instroom en gaandeweg specialisatie naar talent en interesse. Dit geeft vraaggestuurd onderwijs met een goede basis en lagere uitval. Het mbo-onderwijs dient te werken als een bedrijf, met onder andere miniondernemingen in de opleiding. De leerling moet hierin zijn eigen ambitie kwijt kunnen. Daarnaast loont samenwerking met het bedrijfsleven. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kan er een lagere drempel naar de arbeidsmarkt gecreëerd worden.

Het MBO kan als volwaardig kennisbedrijf in de toekomst kostendekkend of zelfs winstgevend worden!


Blog comments powered by Disqus