Energievraagstuk (4/5): The Good, the Bad and the Ugly

In de ingewikkelde wereld van de energie zijn grofweg twee grote groepen te onderscheiden. De kwaden en de goeden, de fossiele brandstoffen, die opraken, en de hernieuwbare energiebronnen. Maar niet alle kwaden zijn even slecht. Wat is eigenlijk goed? En bij welke groep hoort kernenergie?

In de ingewikkelde wereld van de energie zijn grofweg twee grote groepen te onderscheiden. De kwaden en de goeden, de fossiele brandstoffen, die opraken, en de hernieuwbare energiebronnen. Maar niet alle kwaden zijn even slecht. Wat is eigenlijk goed? En bij welke groep hoort kernenergie?

Uitstoot
Of je als energiebron bij goed of kwaad hoort, ligt vooral aan welke invloed je op het milieu hebt. Kijkend naar  de uitstoot van broeikasgassen zijn kolen, gevolgd door olie en aardgas de grootste ‘kwaden’. De hoogste uitstoot van de ‘goeden’ is tien keer zo weinig als de uitstoot van de laagste ‘kwade’, aardgas (bijvoorbeeld windenergie en waterkracht). Binnen de groepen zijn grote verschillen, dus kunnen we niet alle energiebronnen over één kam scheren.

De portemonnee
Verder zijn er grote verschillen als het om geld gaat. Voor het verkrijgen van energie uit olie, aardgas, kernreactoren, oceaanenergie en waterkracht zijn grote investeringen nodig die alleen grote bedrijven of overheden kunnen doen. Onze overheid verdient echter ook veel geld aan gas uit eigen bodem. Dat komt goed uit in deze magere jaren. Ook windmolens zijn vaak kostbaar, toch kunnen die wel bij een boerenbedrijf worden neergezet. De meest betaalbare energie-opwekkers voor particulieren zijn zonnepanelen. Als je zelf energie opwekt scheelt dat natuurlijk energiekosten. De overheid loopt overigens wel weer allerlei belastingen mis.

Andere overwegingen
Een extra nadeel van olie, gas en kolen is dat ze moeten worden ingevoerd, vaak uit ongure landen als Rusland (zoals op dit moment pijnlijk duidelijk is). Hoewel kernenergie weinig broeikasgassen uitstoot, zijn er wel andere nadelen. Ten eerste wordt er heel veel gevaarlijk radioactief afval geproduceerd. Verder zijn de kernreactoren levensgevaarlijk als er iets misgaat, zoals een paar jaar geleden in Japan. Er kunnen ook kanttekeningen geplaatst worden bij duurzame energiebronnen. Zo kan het verbouwen van biomassa voor energie ervoor zorgen dat we minder voedsel kunnen produceren. Daarnaast is er veel lokaal protest tegen windmolens. Waterkracht kan bijna niet in Nederland, omdat het zo plat is.

Gezien de nadelen van fossiele energiebronnen moeten we zo snel mogelijk omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen. Het maakt echter wel uit welke. Voor particulieren zijn zonnepanelen een mooie optie, voor de grotere schaal lijken windmolens veelbelovend. We zijn voorzichtig met kernenergie of biomassaverbranding. Als we gaan snijden in de ‘kwade’ groep, laten we dan bij de kolen beginnen.

Abram het Lam
Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw
 

Geschreven door Abram het Lam

Lid commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw. Meer artikelen van Abram het Lam:Blog comments powered by Disqus