Terug naar de basis, school!

De cijfers liegen er niet om. Begin 2016 bracht DUO Onderwijsonderzoek een rapport uit waaruit blijkt dat ruim de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs een onacceptabel hoge werkdruk ervaart. In 78% van de gevallen wordt de hoeveelheid administratieve taken als één van de belangrijkste oorzaken genoemd. SGP-jongeren is van mening dat scholen duidelijke handvatten aangereikt moeten krijgen over wat wel en niet geadministreerd dient te worden om op die wijze de werkdruk in het onderwijs beter te reguleren. 

Veranderende focus

De toenemende administratiedruk is onder andere te wijten aan de focus die binnen het onderwijs wordt gelegd. Niet langer zijn het kind en zijn ontwikkeling de basis voor de vormgeving van het onderwijs. In plaats daarvan staat de verbetering van de kwantificeerbaarheid en de controleerbaarheid van het onderwijs centraal. Concreet resulteert al dit meten in analyses, vergaderingen en rapporten wat niet bijdraagt aan het beteugelen van de werkdruk in het onderwijs. Door de toenemende administratiedruk besteden leerkrachten minder tijd aan het daadwerkelijk onderwijzen van leerlingen: het coachen van leerlingen, het laten ontwikkelen en ontdekken van leerlingen en misschien wel het belangrijkste, het vormen van leerlingen. In plaats daarvan verandert lesgeven veelal in het draaien van productie.

 

Onduidelijkheid

De oorzaak van de toenemende administratiedruk lijkt een gebrek aan duidelijkheid te zijn wat scholen wel en niet dienen te administreren. Veelal zijn scholen onvoldoende op de hoogte wat zij in orde dienen te hebben voor de controles die de inspectie voor het onderwijs uitvoert. Dit heeft tot gevolg dat bij veel leerkrachten de indruk is ontstaan dat zij een uitgebreide administratie moet worden bijgehouden omdat de inspectie en het ministerie dit willen.

 

Administratie als middel

De focus van het onderwijs moet weer komen te liggen op goed onderwijs, in plaats van op goed meetbaar onderwijs! De oproep van staatssecretaris Dekker, in het televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV op 10 januari 2016, dat leerkrachten moeten stoppen met overbodige administratie is te kort door de bocht en lost het probleem niet op. Dit zal onzekerheid bij leerkrachten verhogen en leiden tot conflicten tussen enerzijds de leerkrachten en anderzijds de directie of het bestuur. Om die reden is het raadzaam dat scholen duidelijke handvatten aangereikt krijgen wat wel en niet geadministreerd dient te worden. Op die wijze zal administratie niet een doel op zichzelf worden, maar een middel wat een onderwijskundig doel dient en bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Extra informatie

  1. http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2016/01/Rapportage-Werkdruk-Leerkrachten-PO-8-januari-2016-1.pdf
  1. http://demonitor.ncrv.nl/onderwijs/staatssecretaris-dekker-leraren-stop-met-overbodige-administratie

Geschreven door Bettine van Ooijen

. Meer artikelen van Bettine van Ooijen:Blog comments powered by Disqus