Tempelberg hoort bij Israël!

De staat Israël moet permanent strijden voor zijn bestaansrecht. Arabische landen erkennen de Joodse staat niet en zouden Israël het liefst zien verdwijnen. Ook de Verenigde Naties (VN) zijn bepaald geen vriend van Israël. Dit bleek bijvoorbeeld in oktober vorig jaar, toen UNESCO, het culturele departement van de VN, een absurde resolutie aannam over de Tempelberg in Jeruzalem. De resolutie duidt de Joodse staat aan als de ‘bezettende macht’ en bekritiseert Israëls omgang met moslimheiligdommen. Het meest bizarre aspect van de resolutie is dat de Tempelberg een islamitisch heiligdom wordt genoemd. UNESCO probeert op deze manier de onweerlegbare band tussen het Jodendom en de Tempelberg te ontkennen en de Joodse staat te delegitimeren.

De Tempelberg is een belangrijke plaats voor Joden, moslims en christenen. Op deze plek staan zowel de Klaagmuur als de al-Aqsamoskee en de Rotskoepel. De dichte aanwezigheid van al deze heiligdommen zorgt voor grote spanning. Daarom is het verstandig om voorzichtig om te gaan met de belangen van de verschillende religies. Het is dan ook onbegrijpelijk dat UNESCO het streven naar een evenwichtige relatie tussen de drie godsdiensten verstoort door de Tempelberg een exclusief islamitisch heiligdom te noemen. UNESCO ontkent bovendien de eeuwenoude historische en religieuze band van het Jodendom met de Tempelberg.

 

Het is helaas geen uitzondering dat de VN zich eenzijdig tegen Israël keren: maar liefst de helft van alle resoluties van de VN-Mensenrechtenraad is gericht tegen de Joodse staat. De onverdedigbare UNESCO-resolutie van oktober 2016 staat symbool voor de vijandige houding tegenover Israël die het bestaansrecht van het land ondergraaft en het vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen bemoeilijkt. In dit licht pleit SGP-jongeren voor een kritische houding ten opzichte van UNESCO. Wij hopen dat de nieuwe Nederlandse regering het bestaansrecht van Israël onverkort zal verdedigen en zich met overtuiging zal inzetten voor het vreedzaam samenleven van burgers.


Blog comments powered by Disqus