SGP-jongeren pleiten voor ‘TBS-kibboets’

Donderdag 17 maart vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de medewerking van verdachten aan gedragskundig onderzoek in verband met eventuele ter Beschikking Stelling (TBS). SGP-jongeren pleit voor een grondige herziening van het TBS-stelsel. Volgens SGP-jongeren is het kwalijk dat de wet nu geen mogelijkheden biedt voor oplegging van TBS als verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek.

Donderdag 17 maart vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de medewerking van verdachten aan gedragskundig onderzoek in verband met eventuele ter Beschikking Stelling (TBS). SGP-jongeren pleit voor een grondige herziening van het TBS-stelsel. Volgens SGP-jongeren is het kwalijk dat de wet nu geen mogelijkheden biedt voor oplegging van TBS als verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek.

De Tweede Kamer debatteert in de komende weken over het TBS-stelsel. Mede naar aanleiding van de ontvoeringszaak in april 2009 in Ede en het burgerinitiatief wat naar aanleiding daar van werd ingediend, laaide de discussie over het TBS-stelsel weer op. Als de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek, laat de wet nu weinig of geen mogelijkheden. SGP-jongeren vinden dit een kwalijke zaak.

Volgens SGP-jongeren moet dit anders. Psychologen en psychiaters moeten verdachten ook kunnen beoordelen in Huis van Bewaring of andere locaties buiten het Pieter Baancentrum en op grond van informatie van derden. Bijvoorbeeld door gesprekken met personen die de verdachte goed kennen. SGP-jongeren juicht het toe dat het kabinet voornemens is eerder opgemaakte rapportages door andere instellingen ook te gebruiken. Voorzitter Rozendaal: ‘Het algemeen veiligheidsbelang is hierbij bovengeschikt aan de privacy van het individuele medisch dossier.’Bovendien moeten rechters worden toegerust om op basis van het strafdossier en informatie op de zitting zelf een oordeel te vellen over het nut van opleggen TBS.

Daarnaast pleiten SGP-jongeren over een grondige herziening van het TBS-stelsel. Dit stelsel is in haar huidige vorm niet effectief. SGP-jongeren hebben hier een notitie over geschreven. Volgens hen ligt de oplossing in de zogenaamde ‘kibboetsen’. Dit zijn beveiligde en afgeschermde gevangenisboerderijen met land waarop TBS’ers zich, onder controle en begeleiding van een hulpverlenersteam, in hun eigen levensonderhoud dienen te voorzien. “In de kibboetsen voor behandelbare TBS’ers vindt de resocialisatie op een natuurlijke wijze plaats.”

Geschreven door Arie Vonk Noordegraaf

Arie Vonk Noordegraaf is lid van de commissie Binnenland. Meer artikelen van Arie Vonk Noordegraaf :Blog comments powered by Disqus