Stop de Chinese inmenging in ons onderwijs!

Een hoogleraar die het imago van China niet mag beschadigen en in Nederland studerende Chinezen die sterk onder druk blijken te staan van de Chinese overheid.  Afgelopen week werden de al langer bestaande vermoedens bevestigd dat het Nederlandse hoger onderwijs doelwit is van Chinese (politieke) inmenging. SGP-jongeren vindt deze inmenging onacceptabel en pleit voor een fundamentele heroverweging van educatieve samenwerkingsverbanden met China. 

Chinese invloeden
Afgelopen week kwam naar buiten dat het een hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen contractueel verboden was om ´het imago van China te beschadigen´. In reactie op dit nieuws gaven verschillende universiteiten aan dat dergelijke situaties op veel bredere schaal spelen. Chinese studenten -een groep van ruim 4500 personen- die in Nederland studeren worden via verschillende instituten (bijv. Confucius instituten) vaak gecontroleerd en aangezet tot zelfcensuur. Zo bestaat er een lijst met verboden onderzoeksonderwerpen en moeten verschillende onderzoeksresultaten eerst aan de Chinese overheid worden voorgelegd, voordat die gepubliceerd mogen worden. Volgens het rapport van onderzoeksinstituut Clingendael ´brengt deze onderwijssamenwerking met China ook zorgen over financiële afhankelijkheid van China, ongewenste kennisoverdracht, spionage, en politieke beïnvloeding met zich mee´.  

 

Onacceptabel gevaar
Deze Chinese invloeden zijn vanwege tenminste twee redenen onacceptabel.
Allereerst hebben universiteiten de plicht om de academische vrijheid te waarborgen. Het gegeven dat China deze academische vrijheid niet kent, betekent niet dat Nederlandse universiteiten mee moeten gaan in het accepteren van allerlei randvoorwaarden. Hierdoor komt onze academische vrijheid immers onder druk te staan. Contracten, zoals op de RUG, waarin het hoogleraren wordt verboden negatieve informatie over China te delen, moeten daarom worden verboden. Daarnaast moeten Universiteiten zich meer bewust worden van de verstrekkende gevolgen van deze inmenging. Het is immers onacceptabel als PhD-studenten tijdens hun verblijf in Nederland onder druk van de Chinese overheid kennis vergaren en die onverwijld met het thuisland moeten delen. Hierdoor wordt immers de positie van Nederland als kennisland aangetast en tevens de binnenlandse veiligheid in gevaar gebracht. Buitenlandse deelnemers aan onderzoeksprojecten die potentieel gevoelige informatie gebruiken óf opleveren moeten daarom extra worden gescreend op mogelijke banden met buitenlandse overheden.

 

Stop de samenwerking
Kortom, educatieve samenwerkingsverbanden met China leveren een aantal forse problemen op. SGP-jongeren is weliswaar voor internationale academische samenwerking, maar niet als dit resulteert in de schending van onze eigen normen en waarden. Alle educatieve samenwerkingsverbanden met China moeten daarom moeten worden heroverwogen. Als blijkt dat deze samenwerkingen niet voldoen aan de Nederlandse standaarden op het gebied van academische vrijheid en binnenlandse veiligheid moeten de banden direct worden verbroken.

Geschreven door Gerard van Rijswijk

Politiek Bestuurslid. Meer artikelen van Gerard van Rijswijk:Blog comments powered by Disqus