Stapels onderzoeken

Er is grote ophef ontstaan in de wetenschappelijke wereld. Professor Stapel, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, blijkt ernstig gefraudeerd te hebben met wetenschappelijke data. Als SGP-Jongeren betreuren wij dit. Tegelijkertijd toont dit aan dat de wetenschap, hoewel soms tot absolute waarheid verheven, feilbaar en fraudegevoelig is. In tegenstelling tot Gods Woord.

Er is grote ophef ontstaan in de wetenschappelijke wereld. Professor Stapel, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, blijkt ernstig gefraudeerd te hebben met wetenschappelijke data. Als SGP-Jongeren betreuren wij dit. Tegelijkertijd toont dit aan dat de wetenschap, hoewel soms tot absolute waarheid verheven, feilbaar en fraudegevoelig is. In tegenstelling tot Gods Woord.

Hard van stapel
Stapels onderzoeken produceerde professor Stapel. Zo zouden vleeseters asocialer zijn dan hun niet vleesetende medemens. En inderdaad, dat klopt niet. Professor Stapel nam de interviews mee naar huis, vulde ze naar eigen believen in en schreef daar mooie artikelen over. Nee, professor Stapel, in de wetenschap lopen we niet zo snel van stapel om stapels onderzoeken te publiceren.

Absolute waarheid
Fraude, het is van alle tijden. Helaas. Maar fraude in de wetenschap ligt altijd erg gevoelig. En niet voor niets. In onze moderne tijd wordt de wetenschap steeds meer als vervanging van God gezien. Niet God, maar de wetenschap is alwetend. Niet God, of de Bijbel, maar de wetenschap heeft het antwoord op alle levensvragen. Is het niet nu, dan in een komend decennium. En fraude kan het relatieve van deze ‘absolute waarheid’ openbaren. Oei, pijnlijk.

Geen vervanging
Zo blijkt maar weer dat de wetenschap niet feilloos en alwetend is, zoals de moderne mens vaak denkt. Wetenschap zou een goede vervanger zijn van de Bijbel, dat oude boek. Niet dus. De wetenschap is een groot goed, maar zeker geen vervanging van Gods Woord. En het mag duidelijk zijn dat de Bijbel ook geen vervanging van de wetenschap is. De wetenschap moet echter niet de pretenties hebben de Bijbel te vervangen. Het is erg dat professor Stapel gefraudeerd heeft, maar misschien opent het de ogen van sommige mensen.


Blog comments powered by Disqus