Staat van het voortgezet onderwijs

Het Nederlandse onderwijs scoort slechter op kernvakken. Een duidelijke oorzaak is er niet. Of toch?

Het Nederlandse onderwijs scoort slechter op kernvakken. Een duidelijke oorzaak is er niet. Of toch?

Onlangs publiceerde de inspectie haar Onderwijsverslag 2009-2010. Daaruit blijkt dat de prestaties in het voortgezet onderwijs dalen op het gebied van wiskunde, Nederlands en Engels. Opmerkelijk in het verslag van de onderwijsinspectie is dat er geen duidelijke oorzaak van deze daling wordt aangegeven. Misschien is die ook niet te geven. Desalniettemin kunnen wel een aantal oorzaken herleidt worden uit de aanbevelingen van de Inspectie. Een drietal voorbeelden:

  • Vacatures moeten opgevuld worden. Van alle openstaande vacatures in het voortgezet onderwijs betrof 16 procent het vak Nederlands, 9 procent Engels en 7 procent wiskunde.
    Deze percentages liggen boven het gemiddelde bij andere vakken. Dit vergroot de kans op lesuitval. Wat natuurlijk de kwaliteit niet ten goede komt.
  • Leraren moeten bevoegd zijn, liefst allemaal. In de huidige praktijk heeft ruim 18 procent van de leraren geen lesbevoegdheid.
    Dit lijkt mij een cruciaal punt om de kwaliteit te verbeteren. Mogelijk is dit de oorzaak van de prestatiedaling de laatste jaren. Scholen moeten eisen dat hun docenten bevoegd zijn en daarop ook toezien. Toezien, in die zin dat de noodgedwongen onbevoegde docenten ook daadwerkelijk bezig zijn met het behalen van hun bevoegdheidsgraad.
  • Leraren moeten goed lesgeven. Uit lesobservaties van de inspectie blijkt echter dat één op de tien leraren in het voortgezet onderwijs geen goede instructies geeft. Daarnaast  blijkt dat één op de vijf leraren de lestijd niet efficiënt gebruikt. Bovendien kan de helft van de leraren het onderwijs niet gedifferentieerd afstemmen op verschillen tussen leerlingen.
    Dit vind ik een pijnlijk punt. Hoe capabel zijn onze docenten eigenlijk? Het onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen lijkt mij toch een van de basisvereisten voor het docentschap!

Het is goed dat de onderwijsinspectie dergelijke knelpunten signaleert. Voortgezet onderwijs neem dit onderwijs ter harte!

Geschreven door Peter van As

Peter is lid van de commissie Onderwijs. Meer artikelen van Peter van As:Blog comments powered by Disqus