Shalom voor Israel

Het debat over Israël is nogal eenzijdig, denk alleen al aan het boycotten van Israëlische producten. Vele politieke keuzes worden gemaakt ten nadele van Israël. Is men wel op zoek naar shalom (vrede) voor Israël? Wat moeten wij, als christenen doen?

Allereerst moeten we beseffen dat het God Zelf was die Abraham opzocht en een verbond met hem sloot. Abraham vertrok naar het land dat God hem en zijn nageslacht had beloofd. De Joden weren in Egypte onderdrukt en zijn uiteindelijk wonderlijk ontkomen aan de Egyptenaren. Na veel omzwervingen in de woestijn o.l.v. Mozes en Jezus, kwam dit volk weer terug in het beloofde land. Uit het nageslacht van Abraham is Jezus, die ook en Jood was, geboren. Hij kwam in Bethlehem, een klein stukje onder Jeruzalem (de hoofdstad van Israël), naar de wereld. Hij is de Verlosser van het volk van Israël. De langverwachte Messias. Maar Het Joodse volk heeft Hem niet als zodanig aangenomen. Mede daardoor is Zijn Evangelie, het christendom, over de wereld verspreid.

 

In al die eeuwen tussen toen en nu is de Joodse bevolking gehaat, alleen omdat ze Joods zijn. De holocaust is het afschuwelijke voorbeeld van deze haat. Toch kregen de Joden eindelijk, vanaf 1948, weer een thuis! De staat Israël was geboren. Tegenwoordig is het een economisch sterk land met een goede rechtsstaat en een deugdelijke democratie. Ook hieruit blijkt de onuitsprekelijke liefde van God voor het Joodse volk. God zal dit volk niet in de steek laten.

 

In het hedendaagse debat over Israël horen we veel antizionistische geluiden. Ook worden Joden nog steeds gehaat door bepaalde mensen en groeperingen. Door dit antisemitisme en antizionisme is een debat over Israël bijna niet mogelijk. In het maatschappelijk en politieke debat moeten christenen opkomen voor Israël. Dat betekent overigens niet dat al het Israëlisch beleid per definitie goed en verdedigbaar is. Zeer zeker niet. Wat we echter niet moeten vergeten is dat het Joodse volk een bijzondere plek heeft bij God. Als God zoveel liefde voor het Joodse volk heeft, dan moeten we Hem daarin navolgen. Dan kunnen we niets anders dan Israël een warm hart toedragen. Dat maakt een vurig pleidooi voor de staat Israël legitiem!

 

Laten we daarom nú naast dit volk gaan staan, hen steunen en wijzen op de ene Weg, de enige Hoop, Jezus Christus! Dat zal Israël echt shalom opleveren.

Geschreven door Erik Jan Vinke

Erik Jan Vinke is vice-voorzitter van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Erik Jan Vinke:Blog comments powered by Disqus