Meest schone energiebron wordt ook wegbezuinigd

Onze welvaart staat of valt met de gemakkelijke beschikbaarheid van energie. De beschikbaarheid van energie maakt ons leven prettig en spaart ons een hoop tijd. En die afhankelijkheid zal in de toekomst hoogst waarschijnlijk eerder meer dan minder worden. Daarbij komt ook nog het feit dat fossiele brandstoffen opraken. Veel schaarsteproblemen kunnen worden opgelost door het inzetten van voldoende goedkope energie. Tekort aan drinkwater? Dan bouwen we toch grote ontziltings-installaties die drinkwater maken van zeewater! Maar zonder energie kunnen we niets van dit alles.

Onze welvaart staat of valt met de gemakkelijke beschikbaarheid van energie. De beschikbaarheid van energie maakt ons leven prettig en spaart ons een hoop tijd. En die afhankelijkheid zal in de toekomst hoogst waarschijnlijk eerder meer dan minder worden. Daarbij komt ook nog het feit dat fossiele brandstoffen opraken. Veel schaarsteproblemen kunnen worden opgelost door het inzetten van voldoende goedkope energie. Tekort aan drinkwater? Dan bouwen we toch grote ontziltings-installaties die drinkwater maken van zeewater! Maar zonder energie kunnen we niets van dit alles.

Achterlopen
Deze ontwikkelingen gaan grote gevolgen hebben voor de hele wereld, maar in het bijzonder de westerse wereld. Niet alleen de wereldveiligheid komt in het gevaar, maar ook onze, toch al zwakke, economie zal er zwaar onder te lijden krijgen. Des te verrassender is het dat energiebedrijf Eneco 4 november bekend maakte dat er begin 2013 een begin zal worden gemaakt met de bouw van het láátste windmolenpark op zee.   Het windmolenpark wordt gebouwd met behulp van subsidiegeld dat het vorige kabinet heeft gereserveerd. Kabinet Rutte bezuinigt namelijk ook op de duurzame energie subsidies, zodat windenergie, zonne-energie, biomassa, en waterkracht ontwikkelingen zullen stagneren. Hierdoor zal Nederland als kennisland steeds verder achter gaan lopen op Duitsland, Denemarken, Spanje, China en India. Deze landen zetten vol in op duurzame ontwikkeling. Nederland produceert nog maar 6% duurzame energie, terwijl Duitsland en Denemarken al 20% duurzame energie opwekken.

Kortetermijndenken
Het kabinet kiest voor de op korte termijn goedkoopste optie: kolencentrales. Rendementstechnisch is een kolencentrale nog altijd het goedkoopst, maar  in de rekensommen worden de milieulasten van zo’n centrale nog altijd niet meegenomen.  Energieopwekking uit kolen stoot namelijk verreweg de meeste co2 uit, en is dus de meest vervuilende energiebron. Ons kabinet zou er beter aan doen om het geld dat ze hebben, uit te geven aan wind- of zonne-energie. Op termijn worden fossiele brandstoffen alleen maar duurder en duurzame energiebronnen goedkoper, dus ook het kostenargument snijdt geen hout meer. Door de weg in te slaan van een ouderwetse energievoorziening, gebaseerd op kolen, zet het kabinet het klimaatbeleid voor tientallen jaren op slot. Snoeien om te bloeien gaat niet op voor schone energie.

Geschreven door Arco Vuik

Arco Vuik is lid van de commissie DOL.


Blog comments powered by Disqus