Afrekenen met de rekentoets?

Vanaf volgend cursusjaar maakt de rekentoets deel uit van het eindexamen. Wie ervoor zakt, krijgt niet het felbegeerde papiertje. De meningen zijn zeer verdeeld. Wel is iedereen het erover eens dat het rekenonderwijs verbeterd moet worden. Afrekenen met de rekentoets? SGP- jongeren vindt van wel, voorlopig althans. Eerst moet er wat anders gebeuren!

Vanaf volgend cursusjaar maakt de rekentoets deel uit van het eindexamen. Wie ervoor zakt, krijgt niet het felbegeerde papiertje. De meningen zijn zeer verdeeld. Wel is iedereen het erover eens dat het rekenonderwijs verbeterd moet worden.  Afrekenen met de rekentoets? SGP- jongeren vindt van wel, voorlopig althans. Eerst moet er wat anders gebeuren!

Rekenen moet beter
Talloze leraren, politici en ouders zijn het met elkaar eens: het rekenen moet beter. In 2009 kwam pijnlijk naar voren hoe het gesteld was: Nederland eindigde in een internationaal onderzoek als elfde. Ook in het beroeps- en academisch onderwijs  wordt er geklaagd over de rekencapaciteiten. In het huidige onderwijs ligt de nadruk momenteel op realistisch rekenonderwijs[1], waarbij  het oefenen van de rekenregels en rekenprocedures op de achtergrond is geraakt. Dit onderwijs heeft helaas niet gebracht wat er van verwacht werd.

De rekentoets als oplossing?
Het lesje van de commissie Dijsselbloem lijkt opnieuw niet geleerd. De conclusie was destijds dat er geen vernieuwingen zonder draagvlak moeten worden ingevoerd. En zie daar een verplichte rekentoets waar bijna niemand volledig achterstaat. Wat zijn de bezwaren?

Ten eerste, krijg je geen diploma als je voor de rekentoets gezakt bent. Ook al heb je voor alle andere vakken een negen.
   Verder is er met de toets zelf veel mis. In de toets mag nog steeds met een rekenmachine gewerkt worden. Veel vragen zijn zo talig dat de toets meer een leestoets dan een rekentoets lijkt. Waar zijn de tafels, keersommen en breuken? Ook het nut van sommige opgaven staat ter discussie: wat dacht je van het klok kijken in spiegelbeeld? Zelfs onze Kamerleden zakten voor de toets die werd afgenomen door het LAKS.
    Zoals het voorstel er nu ligt, mag je je in eerste instantie gelukkig prijzen met een 4,5, want dan heb je de toets gehaald. Een 4,5 blijft in onze ogen een onvoldoende en zegt uiteindelijk nog weinig op je cijferlijst.
    Normaalgesproken doe je examen in vakken die als vakken in het curriculum staan. Als er een rekentoets wordt ingevoerd, moet rekenen dus terug in het vakkenpakket.
    Een andere kwestie is de controle op de toets. De commissie Bosker, die de kwaliteit van de toets moest onderzoeken, had destijds geen inzage in alle vragen. De controle op de toets is dan ook onmogelijk. Verder wordt het examen afgenomen in vijftien varianten. Hetzelfde aantal scorepunten van de ene toets kan leiden tot een voldoende, terwijl je bij de andere variant een onvoldoende scoort. De vraag is wie bepaalt wanneer je geslaagd bent.

Goed rekenonderwijs
Een rekentoets kan een middel zijn om het rekenonderwijs goed op de kaart te zetten. “Teaching to the test[2]” moet vermeden worden. Voordat deze toets wordt ingevoerd, moet de toets met daarbij de criteria tot slagen in orde zijn. Goed rekenonderwijs moet voorafgaan wil je het vak afsluiten als examenvak. Daarvoor zijn docenten nodig die zelf goed kunnen rekenen. Docenten die de methode van opa weer op de kaart zetten.



[1] Realistisch rekenen is een rekendidactiek die kinderen concrete problemen en situaties laat oplossen met behulp van eigen strategieën en inzichten. 
[2] De praktijk dat scholen vooral naar de toets werken en niet het primaire doel hebben om goed onderwijs te geven. 

 

Geschreven door Willeke van Deelen

Willeke is lid van de commissie Onderwijs van SGP-jongeren.. Meer artikelen van Willeke van Deelen:



Blog comments powered by Disqus