Reactie bestuur SGPJ op uitlatingen leden in de media

Op het voorjaarscongres van SGP-jongeren op 17 april 2021 zijn een viertal moties ingediend betreffende het vrouwenstandpunt van SGP. In zowel de aanloop naar het congres, als in de nasleep daarvan zijn door verschillende individuele leden van de vereniging in de media uitspraken gedaan over de inhoud van deze moties. Het bestuur van SGP-jongeren wil benadrukken dat deze uitspraken door de betreffende leden van SGP-jongeren op persoonlijke titel zijn gedaan en niet de mening van SGP-jongeren als organisatie vertegenwoordigen.

Als bestuur nemen wij dan ook geen verantwoording voor de uitspraken van deze leden. De lijn van het bestuur van SGP-jongeren blijft: Binnen SGP-jongeren staan alle functies open voor zowel mannen als vrouwen, zo zijn er op dit moment twee vrouwen actief in het bestuur. Over het standpunt van de moederpartij doen wij als bestuur geen uitspraak. Deze houding van het bestuur is in lijn met de stemuitslagen van de moties 92[1](verworpen), 93[2] (verworpen), 94[3] (aangenomen) en 99[4] (verworpen) zoals die op het voorjaarscongres zijn behandeld.

 

Daarnaast ziet het bestuur het als haar taak om op goede wijze invulling te geven aan de aangenomen motie 94, die oproept tot ‘Meer gesprek en bezinning over dit onderwerp te faciliteren binnen de organisatie.’ De discussie over het vrouwenstandpunt wordt al sinds de oprichting gevoerd binnen zowel SGP als SGPJ, het bestuur draagt graag bij aan interne verdieping en verbreding van dit debat.

 

Voor verdere vragen kan de pers zoals gebruikelijk contact opnemen met:

-Leander Tramper, voorzitter a.i.

-Johan de Leeuw, politiek bestuurslid

De contactgegevens zijn beschikbaar onder pagina 'Contact' op deze website.


SGP

Blog comments powered by Disqus