Politiek, laat Defensie niet schieten!

Recent maakte de militaire vakbond AFMP ronduit schrikbarende cijfers bekend over het vertrouwen van het defensiepersoneel in de eigen organisatie. SGP-jongeren is zeer onthutst over deze cijfers.

Recent maakte de militaire vakbond AFMP ronduit schrikbarende cijfers bekend over het vertrouwen van het defensiepersoneel in de eigen organisatie. SGP-jongeren is zeer onthutst over deze cijfers.

Onveilige werksituaties
90% van de ondervraagde medewerkers denkt dat VVD-minister Hennis-Plasschaert van Defensie niet weet wat er leeft binnen de eigen organisatie. Nog ernstiger is dat ruim de helft van het defensiepersoneel zegt hun werk niet veilig meer te kunnen doen door de voortdurende bezuinigingen.

Loyaliteit kent haar grenzen
De op 30 oktober gepresenteerde peiling heeft de treffende titel 'loyaliteit kent haar grenzen' meekregen. Het is goedkoop en erg gemakkelijk om op Defensie te bezuinigen. Nadat er vorig jaar al ruim een miljard werd bezuinigd moet er nu opnieuw 282 miljoen worden ingeboekt op het budget. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat bij het personeel het vertrouwen in Defensie als werkgever weg is.  SGP-jongeren vindt dit zeer betreurenswaardig. Hoe kan onze veiligheid worden gegarandeerd als onze militairen hun vertrouwen en loyaliteit dreigen te verliezen?

Vredesmissie Mali
Wellicht worden onze militairen binnenkort uitgezonden op een vredesmissie naar Mali. Zij zetten daar zo nodig hun leven op het spel en zijn loyaal aan volk en vaderland. Wat zij er hier voor terug krijgen zijn opstapelende reorganisaties, onveilige werkomstandigheden en in vele gevallen ontslag.

Herfstakkoord kleine opsteker
Mede dankzij de deelname van de SGP aan het herfstakkoord kunnen er 1400 banen worden behouden. Dat is een opsteker die hard nodig was na het 'kapotbezuinigen' van Defensie de afgelopen jaren. Ondanks dit extraatje blijft de situatie schrijnend en oordeelt het personeel nu terecht dat er veel te weinig aandacht is vanuit de politiek en de top van Defensie.

Defensie verdient aandacht!
SGP-jongeren steunt Defensie waar de grondhouding van andere politieke partijen sterk is veranderd en Defensie voor hen een gemakkelijk doelwit blijft voor bezuinigingen. Vanaf deze plaats willen we alle politici nadrukkelijk oproepen om zich te verdiepen in Defensie en concreet aan te geven wat de politiek op de langere termijn van Defensie verwacht.

Ga op werkbezoek, praat met  Defensiepersoneel en onthoud de grondwettelijke kerntaken van Defensie voordat u als politici opnieuw overgaat tot bezuinigen. De PvdA heeft tenslotte ook pas een 'completer en concreter beeld' gekregen van de JSF na een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Oordeelvorming zonder verdieping is onmogelijk!

Frank van Es
Commissie Binnenland


Blog comments powered by Disqus