Politie verdient concrete politieke daden

Veel agenten voelen zich in de steek gelaten door de politiek, zo blijkt uit een enquête van politievakbond ACP. Afgelopen maanden is wel gebleken dat de organisatie en efficiëntie van de politie onder druk staat. Zomaar een greep uit nieuwsberichten over de politie: de organisatie is te 'blank', lijdt aan gebrek van toezicht en lost te weinig zaken op. Het is de hoogste tijd om het wederzijdse vertrouwen te herstellen en vierkant achter de politie te gaan staan. SGP-jongeren lanceert daarom een vijfpuntenplan.

Meer wijkagenten

Helaas is er een groot tekort aan wijkagenten. Er zijn vacatures in kleine dorpskernen en politiebureaus worden gesloten. De huidige norm van één agent op 5000 burgers wordt niet gehaald. Wat SGP-jongeren betreft, moet er één wijkagent per 4000 inwoners zijn. Wijkagenten zijn een onmisbaar onderdeel van de politie in de samenleving. Juist zij gaan duurzame contacten aan met (risico-)jongeren, scholen, ouders en maatschappelijke organisaties. In probleemwijken is dit noodzakelijk om bijvoorbeeld radicalisering op tijd te signaleren.

 

Meer middelen en mogelijkheden

“Te weinig manschappen” was de meest gehoorde klacht van politieagenten na de turbulente nieuwjaarsnacht. Onderzoeken binnen de politie en het ministerie van justitie wijzen uit dat de capaciteit onder druk staat en de bezetting ondermaats is. Om urgente zaken of specialistische teams te bemannen, wordt er elders in de organisatie gekort. Gaten opvullen door andere gaten te slaan, verschuift slechts het probleem. 3500 extra dienders zijn nodig. Naast voldoende collega's heeft de agent behoefte aan extra bevoegdheden en middelen. Waarom duurt het zo lang voordat de uitschuifbare wapenstok en bodycams ingevoerd worden? Testen wezen al eerder uit dat dit bijdraagt aan de veiligheid van de agent, en de effectiviteit van opsporing en oppakken bevordert.

 

Vier de successen

Teveel Nederlanders voelen zich niet veilig en hebben weinig vertrouwen in de politie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het imago van de politie, maar ook voor de daadkracht. Burgers doen geen aangifte omdat ze veronderstellen dat er niets mee gebeurt. Dit negatieve beeld komt onder meer doordat fouten bij de politie zich snel verspreiden via (sociale) media. In vergelijking met andere landen mogen we trots zijn op de werkwijze, integriteit en het resultaat van onze politie. De politie lost helaas niet alle zaken op en moet grote slagen maken in het effectiever worden. Maar het negatieve beeld past niet bij de successen die de politie dagelijks boekt. Resultaten van de politie- en opsporingsdiensten mogen gemeld en verspreid worden. Een eerlijk verhaal van resultaten en werkzaamheden kan helpen om het vertrouwen van deze burgers in de politie terug te winnen.

 

Beperken van de taakstelling

De politietaken moeten scherper afgebakend worden. Bezuinigingen in de zorg en psychosociale hulpverlening belasten de politieorganisatie extra. De politie moet zaken snel kunnen overdragen aan de hulpverlening. De inzet van de ‘psycholance’ is daar een mooi voorbeeld van. Dergelijke initiatieven verdienen alle steun.

De rol van de BOA kan ook eraan bijdragen dat de politie de handen vrij heeft voor primaire taken. Prioritering van de politietaken betekent ook dat de politie ruim moet investeren in nieuwe terreinen. Denk aan de bestrijding van cybercrime, kinderporno, mensenhandel en het bestrijden van radicalisering. Helaas loopt de politie en justitie vaak achter op ontwikkelingen in de criminaliteit. Overheid: investeer en geef prioriteit aan de ontwikkeling van deze belangrijke politietaken!

 

Minder bureaucratie, meer bestrijding van criminaliteit

De centralisering van de politie was bedoeld om bureaucratie tegen te gaan. Maar toegenomen regeldruk belemmert nog altijd de politiecapaciteit. Een goed voorbeeld hiervan is de rompslomp die ontstaat bij de arrestatie van een buitenlandse winkeldief. Door verplichtingen uit het Europese recht kost het vele uren om zo’n zaak af te handelen. Dat is een taak van de politie, maar het mag niet ten koste gaan van het ‘blauw op straat’. Wat SGP-jongeren betreft blijft de politietop, in samenspraak met de 'straatagent', op zoek naar verlichting van de administratieve lasten.

 

Agenten verdienen gehoord en gerespecteerd te worden. Er moet een pakket aan maatregelen komen ter ondersteuning van de politieorganisatie. Veiligheid en het handhaven van het recht zijn hard nodig in onze samenleving. Ter bevordering van gezag, rust en vrede. Dat is een forse investering wel waard.


Blog comments powered by Disqus