Playmobil tegen Taliban

Onlangs bezocht minister Hillen (Defensie) de politietrainingsmissie in Kunduz. Hoewel deze missie civiel heet te zijn, mocht hij alleen per gepantserde Bushmaster de poort uit en werd het bezoek geheim gehouden. In het Hollandse kamp kreeg de minister een briefing over de voortgang en werd hem uitgelegd hoe de politietrainers te werk gaan. Het kleine clubje trainers, beschermd door militairen, moet met Playmobil-poppetjes de Afghaanse politierekruten bijbrengen hoe zij straks hun werk moeten doen. Het zag er veelbelovend uit en tevreden keerde Hillen huiswaarts.

Onlangs bezocht minister Hillen (Defensie) de politietrainingsmissie in Kunduz. Hoewel deze missie civiel heet te zijn, mocht hij alleen per gepantserde Bushmaster de poort uit en werd het bezoek geheim gehouden. In het Hollandse kamp kreeg de minister een briefing over de voortgang en werd hem uitgelegd hoe de politietrainers te werk gaan. Het kleine clubje trainers, beschermd door militairen, moet met Playmobil-poppetjes de Afghaanse politierekruten bijbrengen hoe zij straks hun werk moeten doen. Het zag er veelbelovend uit en tevreden keerde Hillen huiswaarts.

Beperkingen
De Nederlanders in Kunduz worden echter in hun werk gehinderd door allerlei restricties en beperkingen die hen zijn opgelegd vanuit politiek Den Haag. De afspraken die premier Rutte aan de keukentafel in het achterkamertje van mevrouw Sap heeft gemaakt, resulteren nu in bijna lege klaslokalen in Kunduz. Door de strenge eisen kunnen slechts twee van de twintig trainers aan het werk.

Het positieve nieuws is dat er bij de selectie van de rekruten erg streng naar de kandidaten wordt gekeken. Niet zomaar Achmed en alleman worden toegelaten. Daarbij is het opleiden van politie in Kunduz een nobel streven, waar Nederland zeker een steentje aan mag bijdragen.

Padvinders
Als je als land een missie start, doe het dan goed. Onze mensen en ons geld zijn te kostbaar om te verspillen aan padvinderij. Premier Rutte en minister Hillen hadden er alles voor over om de steun van GroenLinks en de ChristenUnie voor de missie te krijgen. Hillen in de besluitvorming over Kunduz: ‘Ik zeg u toe wat u vraagt. Dat krijgt u.’ Daarmee bracht het kabinet zichzelf niet in een bepaald makkelijke onderhandelingspositie.

Sterker nog: Rutte en Hillen hebben de meest onmogelijke dingen moeten toezeggen. Zoals de belofte dat de door Nederland opgeleide agenten, ook niet in de toekomst, nooit tegen de Taliban mogen vechten. Daarmee hebben mevrouw Sap en haar buitenlandwoordvoerder Mariko Peters misschien een goede dienst bewezen aan de Taliban, maar onze mensen in Kunduz krijgen dit slecht uitgelegd en uitgevoerd.

Politieke spelletjes
Hoewel de GroenLinks-achterban toch nog wat moppert over de steun van Jolande Sap, is de missie nu echt van start gegaan. Wij hopen er het beste van, wensen onze mensen veel succes en raden de politiek aan in het vervolg werkbare afspraken te maken inzake missies naar een oorlogsgebied. Militaire missies lenen zich niet voor politieke spelletjes en gevaarlijke compromissen.


Blog comments powered by Disqus