Overstapdossiers zijn in het belang van de leerling

In De Banier van 2 september verscheen van mijn hand een artikel over het Elektronisch Leerdossier (ELD). Aangezien er in de tussenliggende periode belangrijke nieuwe informatie van de kant van de PO- en VO-raad, organisaties die opkomen voor de belangen van het primair en voortgezet onderwijs, is gekomen, dient dit statement als een aanvulling daarop.

In De Banier van 2 september verscheen van mijn hand een artikel over het Elektronisch Leerdossier (ELD). Aangezien er in de tussenliggende periode belangrijke nieuwe informatie van de kant van de PO- en VO-raad, organisaties die opkomen voor de belangen van het primair en voortgezet onderwijs, is gekomen, dient dit statement als een aanvulling daarop.

Overstapdossier
De informatie in het Banierartikel betreft het oude traject van het ELD, waarin alle leer- en begeleidingsgegevens centraal zouden worden opgeslagen. In de praktijk bleek een dergelijk dataopslag niet haalbaar. Het bestuur van het ELD, waarin de PO- en VO-raad zitting in hebben, heeft daarom besloten het project anders in te richten: de school blijft verantwoordelijk voor het uitwisselen van informatie als een leerling van school verandert, maar dit dient via gestandaardiseerde procedures te gebeuren. Daarom spreekt men niet meer over het ELD, maar over overstapdossiers.

Toezeggingen
Het is de bedoeling dat de PO- en VO-raad het gebruik van de overstapdossiers vanaf januari 2012 gaan implementeren. Het huidige wetsvoorstel, waarover de Eerste Kamer binnenkort een beslissing neemt, schept de basisvoorwaarden voor de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen. Een persoonsgebonden nummer wordt als sleutel aan de gegevens toegevoegd. Een vraag zou kunnen zijn hoe bijzonder dit project nu is. Al jarenlang worden de gegevens op papier of per e-mail uitgewisseld. Het grote voordeel van digitale gegevensuitwisseling echter, is het besparen van papieren rompslomp en het sneller inzichtelijk maken van de gegevens. In zowel de Tweede als Eerste Kamer klonken kritische vragen over de bescherming van de privacy. Het wetsvoorstel heeft echter als doel de juridische randvoorwaarden voor dit digitale dossier te garanderen. Dit wil zeggen dat gegevens niet aan andere partijen gegeven mogen worden en dat het niet de bedoeling is dat er een database ontstaat met daarin een historie van de schoolbaan van een leerling. 

Toezicht
De nadelen, zoals uitgelegd in het Banierartikel, gaan dus in feite niet meer op. Integendeel, scholen juichen het zogenaamde overstapdossier zelfs toe. Juist omdat het in het belang van de leerling is dat gegevens zo snel mogelijk worden uitgewisseld bij de overgang van de ene naar de andere school, heeft dit wetsvoorstel de steun van de SGP-Jongeren. Tegelijk is het wel gerechtvaardigd dat de politiek het project kritisch blijft volgen. Met toezeggingen alleen mogen wij ons niet rijk rekenen. Het toezichthouden op de naleving van de juridische regelingen is dan ook geen overbodige luxe.

Geschreven door Johan van de Worp

Johan is lid van de commissie onderwijs. Meer artikelen van Johan van de Worp:Blog comments powered by Disqus