Overheid, pak cybercriminaliteit harder aan!

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem. Ons leven speelt zich steeds meer online af en daardoor is er ook steeds meer online criminaliteit. Hoewel de gewone criminaliteit al jaren afneemt, neemt de cybercriminaliteit juist alleen maar toe. Oud-recherchechef Inge Philips zegt in een interview met NRC dat de aanpak van cybercriminaliteit te laks is, en dat de overheid moeite heeft om effectief in te spelen op cybercriminaliteit. SGP-jongeren vindt deze kritiek op de overheid terecht en vindt dat de overheid zich meer moet gaan inzetten tegen cybercriminaliteit.

Cybercriminaliteit wordt een steeds groter probleem. Ons leven speelt zich steeds meer online af en daardoor is er ook steeds meer online criminaliteit. Hoewel de gewone criminaliteit al jaren afneemt, neemt de cybercriminaliteit juist alleen maar toe. Oud-recherchechef Inge Philips zegt in een interview met NRC dat de aanpak van cybercriminaliteit te laks is, en dat de overheid moeite heeft om effectief in te spelen op cybercriminaliteit. SGP-jongeren vindt deze kritiek op de overheid terecht en vindt dat de overheid zich meer moet gaan inzetten tegen cybercriminaliteit.

Meer forensische specialisten

Momenteel doet minder dan 10% van de slachtoffers van cyberpesterij en hacks aangifte, blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WOCD). De identiteits- en koopfraude worden iets vaker gemeld, maar ook hier doet een klein percentage van de slachteroffers aangifte. Het lage percentage aangiften komt doordat weinig online delicten succesvol worden afgehandeld. Politie en justitie komen gewoonweg de middelen tekort om aangiften van online delicten succesvol af te handelen. Daarom pleit SGP-jongeren voor meer forensische specialisten om online fraude, oplichting en criminaliteit op te lossen.

Zwaardere straffen

Juist online zijn mensen en bedrijven kwetsbaar. Cybercriminaliteit kan heel grote gevolgen hebben voor individuele personen, maar ook voor bedrijven en overheden. De schade van cybercriminaliteit voor Nederlandse organisaties wordt door analistenbureau Deloitte geschat op tien miljard euro. Dat bedrag is nog exclusief de schade van de Nederlandse consumenten. Cybercriminaliteit kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Daarnaast wordt ook het vertrouwen in het financieel-economische systeem aangetast door cybercriminaliteit. SGP-jongeren vindt daarom dat er zwaardere straffen op cybercriminaliteit moeten komen.

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Op dit moment is het zo dat politie en justitie nog vaak juridisch worden beperkt bij het verzamelen van digitaal bewijs. Door het wetsvoorstel ‘Computercriminaliteit III’ krijgen politie en justitie straks meer bevoegdheden om cybercriminaliteit tegen te gaan. Door dit wetsvoorstel kan de opsporing en vervolging van internetcriminelen worden verbeterd. Dit is belangrijk omdat onze wereld zich steeds meer online gaat afspelen. SGP-jongeren vindt het noodzaak dat deze wet zo spoedig mogelijk in werking treedt.

Conclusie

"Net zoals we ons land beschermen tegen overstromingen, zullen we ook in de digitale wereld onze dijkbewaking op orde moeten brengen", stelt Herna Verhagen in het recente rapport ‘Nederland digitaal droge voeten’. Als het aan SGP-jongeren ligt, moet er geïnvesteerd worden in specialisten voor politie en justitie. Daarnaast moeten er zwaardere straffen komen op cybercriminaliteit. Het is prioriteit dat overheid nu een inhaalslag maakt met de aanpak van cybercriminaliteit, zodat online onze veiligheid gegarandeerd kan blijven!


Blog comments powered by Disqus