Ons dagelijks brood in de vuilnisbak

De landbouw staat voor de enorme uitdaging om een groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Volgens een gemiddeld scenario zal de wereldbevolking groeien van ongeveer 6.5 miljard mensen nu naar 9 miljard mensen in 2050. De productie moet dus omhoog, maar dat is niet de enige uitdaging! Er wordt namelijk jaarlijks zo’n 4 miljard ton voedsel geproduceerd, waarvan 30-50% nooit in een menselijke maag belandt.

De landbouw staat voor de enorme uitdaging om een groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Volgens een gemiddeld scenario zal de wereldbevolking groeien van ongeveer 6.5 miljard mensen nu naar 9 miljard mensen in 2050. De productie moet dus omhoog, maar dat is niet de enige uitdaging! Er wordt namelijk jaarlijks zo’n 4 miljard ton voedsel geproduceerd, waarvan 30-50% nooit in een menselijke maag belandt. In ontwikkelingslanden komt dat vooral door slechte praktijken in oogst, opslag en transport waarbij voedsel verloren gaat. In ontwikkelde landen is dat niet zo, maar vindt de verspilling plaats bij supermarkt en consument.

Verspilling
Wanneer het voedsel de markt bereikt begint het probleem. In onze moderne consumptiemaatschappij komt alleen voedsel dat er perfect uitziet in het schap. Een afwijkende vorm van groente kan genoeg zijn om het voedsel af te keuren, terwijl het product nog perfect eetbaar is! Bij de consument thuis is het niet beter. Gemiddeld gaat meer dan 30% de prullenbak in. Dat kan zijn omdat een product net over de houdbaarheidsdatum was, of omdat we meer kopen dan we eigenlijk nodig hebben omdat het in de aanbieding was. De gemiddelde Nederlander is niet meer betrokken bij de productie van voedsel. Hij staat er ver van af. Voor hem is voedsel een ‘low-cost’ product geworden en de waarde ervan meet hij af aan de kostprijs. 

Waarde voedsel
Voedsel is echter veel meer waard dan we ervoor betalen. Verspilling van voedsel betekent verspilling van de energie, het land, het water en andere grondstoffen die gebruikt zijn voor de productie! Ons dagelijks brood is een onverdiende gave en de Heere Jezus gaf hierin het goede voorbeeld: Na de wonderbare spijziging moest al het overgebleven brood verzameld worden. Met dit in gedachten én de groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden is het verlies van zoveel voedsel een groot probleem wat aandacht verdient in de politiek. 

Wat te doen?
Gelukkig heeft de EU in 2009 al heel wat ‘schoonheidsregels’ voor groente en fruit afgeschaft. Ook zijn er verschillende campagnes gelanceerd door de overheid die gericht zijn op de consument, met onderwerpen als bewaring van voedsel, bewust kopen en omgaan met kliekjes. Daarmee zijn we er helaas nog niet. In de supermarkt is er nog steeds geen ruimte voor ‘B’-kwaliteit voedsel en dat moet veranderen. 

Campagnes moeten zo aangepakt worden dat de consument zich nog veel meer bewust wordt van de waarde van voedsel. Bewustwording bij de consument zal meer ruimte creëren voor supermarkten en horeca om hun beleid zo aan te passen dat er minder voedsel weggegooid wordt. Deze bedrijven mogen ondertussen niet met de armen over elkaar blijven zitten. Juist voor hen ligt hier ook een kans om de consument te laten zien hoe duurzaam ze bezig zijn. Voedsel is het immers niet waard om in de vuilnisbak te belanden….

Geschreven door Wietske van der Starre

Lid van de commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw.. Meer artikelen van Wietske van der Starre:Blog comments powered by Disqus