Onderwijs als straf

Onderwijs als straf, daar komt het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van 2 oktober jongstleden op neer. Bij uitvoering van dit wetsvoorstel kan de rechter jongeren onderwijs opleggen als straf. Enerzijds om te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en anderzijds om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Zijn deze doelen wel haalbaar?

Onderwijs als straf, daar komt het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van 2 oktober jongstleden op neer. Bij uitvoering van dit wetsvoorstel kan de rechter jongeren onderwijs opleggen als straf. Met deze ‘maatregel ter beschikkingstelling aan het onderwijs’ worden twee doelen beoogd. Enerzijds het voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en anderzijds het vergroten van hun kans op de arbeidsmarkt. Maar zijn deze doelen wel haalbaar?

Doel en doelgroep
Deze maatregel is met name bedoeld voor werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden door bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlating. Deze jongeren komen vaker in aanraking met politie en justitie en plegen meerdere, vaak lichte, delicten. Deze maatregel mag worden opgelegd voor maximaal twee jaar en is in combinatie met andere straffen mogelijk.

Terbeschikkingstelling onderwijs niet voldoende
SGP-jongeren vindt de maatregel ´terbeschikkingstelling aan het onderwijs´ een goed voorstel. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de doelen die met dit voorstel worden beoogd, ook haalbaar zijn. De preventieve werking, die deze maatregel ten eerste als doel heeft, werkt vaak alleen als de jongere naast deze maatregel ook een contact- of gebiedsverbod krijgt opgelegd. Dit zal hen ontmoedigen contact te houden met leden van criminele jeugdgroepen. Daarnaast zullen deze jongeren gemotiveerd moeten worden om een opleiding te volgen. 

Kansen op de arbeidsmarkt
Ook het tweede doel van dit voorstel, het vergroten van de kans op de arbeidsmarkt, zal niet zonder slag of stoot worden bereikt. De samenleving moet bereid zijn deze jongeren een kans te bieden. SGP-jongeren vraagt zich hierbij af hoe we jongeren met een crimineel verleden op de arbeidsmarkt kunnen brengen, zeker ten tijden van economische crisis. Hiervoor zijn verschillende instanties, maar ook de (decentrale) overheid zal daar volgens ons een rol in moeten gaan spelen. Dit kan bijvoorbeeld door werkprojecten op te zetten.

Om de kansen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk te vergroten, is dus zowel de samenleving als de overheid nodig. SGP-jongeren roept staatssecretaris Teeven op hiermee rekening te houden in het uitvoeren van de maatregel!

Lisanne den Hartog
Commissie Binnenland

Geschreven door Lisanne den Hartog

Lisanne den Hartog is lid van de Commissie Binnenland.. Meer artikelen van Lisanne den Hartog:Blog comments powered by Disqus