Ondernemend studeren

Studenten die in het jaar van hun afstuderen al geld verdienen met hun eigen onderneming, worden daarvoor niet langer gestraft. Dit was te lezen in een artikel wat een aantal weken geleden verscheen. Als SGP-jongeren juichen wij dit toe. We zijn voorstander van het bevorderen van ondernemerschap op met name het MBO en HBO.

Studenten die in het jaar van hun afstuderen al geld verdienen met hun eigen onderneming, worden daarvoor niet langer gestraft. Dit was te lezen in een artikel wat een aantal weken geleden verscheen. Als SGP-jongeren juichen wij dit toe. We zijn voorstander van het bevorderen van ondernemerschap op met name het MBO en HBO.

Ondernemerschap
Ondernemerschap tijdens de studie is een element wat steeds belangrijker wordt. Binnen veel MBO/HBO opleidingen wordt gewerkt met miniondernemingen, stichtingen of andere ondernemingsvormen. Belangrijk daarbij is dat er uit het proces ervaring en kennis opgedaan wordt. Een groot pluspunt van deze manier van onderwijs is het feit dat de verantwoording bij de student ligt. Hierdoor is er een hogere drive om te scoren, ook omdat er winst behaald kan worden.

Grote waarde
De vraag is of we ondernemerschap nodig hebben? Ja! Ondernemerschap zal in de komende jaren van cruciaal belang zijn om de crisis te overwinnen. Mensen die kansen blijven zien en hierop inspelen zijn van grote waarde voor de samenleving. Ondernemerschap dient zeker ook in het MBO/HBO onderwijs een belangrijke rol te krijgen. Onze kenniseconomie is een groot voorrecht, maar mensen die kansen creëren en de kennis uitvoeren zijn eveneens van groot belang.

Dubbel voordeel
Hierbij wil ik ook teruggrijpen op mijn vorige statement. Hoe maken we het onderwijs kostendekkend of winstgevend? Eén van de manieren om dat te bereiken is door ondernemerschap te bevorderen. Ondernemende studenten worden geaccepteerd in het bedrijfsleven, omdat dit ook de bedrijven nieuwe inzichten geeft. Daarnaast worden studenten die nu de kans krijgen een eigen onderneming op te zetten, ambassadeurs van hun onderwijsinstelling. Zij zullen in de toekomst vaker hun oude school opzoeken en hen projecten gunnen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.


Blog comments powered by Disqus