Manifest studiefinanciering

Het afschaffen van de basisbeurs in ruil voor een fikse verbetering van de onderwijskwaliteit: het is een sprookje gebleken. De beloofde verbetering van de onderwijskwaliteit is uitgebleven. Sterker nog: anno 2021 is het heel normaal dat studenten ruim 2100 euro aan collegegeld betalen voor een paar uur per week onderwijs achter een scherm. Dankzij de VVD en de PvdA groeit er nu een schuldengeneratie op. Dit moet veranderen, vinden SGP-jongeren en Solidamentum.

 

1: Uitbreiding aanvullende beurs

Het huidige leenstelsel is zéker voor studenten van wie de ouders middeninkomens hebben, zeer nadelig. Hun ouders zijn vaak financieel niet in staat (volledig) bij te dragen aan het betalen van de studie. Tegelijkertijd hebben deze studenten niet of nauwelijks recht op een aanvullende beurs, omdat hun ouders teveel verdienen. Het is deze groep die de meeste nadelen ondervindt van het huidige leenstelsel. In de huidige situatie ligt de grens voor het verkrijgen van (een deel van de) aanvullende beurs op €49.000 euro. SGP-jongeren en Solidamentum willen dat deze grens wordt doorgetrokken naar €58.000 euro. Met deze nieuwe regeling krijgt een student van wie de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van €49.000 euro, 175 euro per maand. Dit bedrag is bijna gelijk aan het wettelijk collegegeld. Nu kunt u zich afvragen: waarom pleit de SGP niet voor een basisbeurs? De reden is dat in dat geval ook kinderen van ouders met (zeer) hoge inkomens een aanvullende beurs krijgen, terwijl die gezinnen dat niet of nauwelijks nodig hebben. Bovendien reikt de uitgebreide aanvullende basisbeurs zo ver, dat studenten die dat geld hard nodig hebben, over voldoende financiële redmiddelen beschikken.

 

2: De aanvullende beurs als voorwaardelijke gift

De aanvullende beurs moet dus fors worden uitgebreid. Veel studenten die vallen onder het huidige leenstelsel zijn gedwongen om te lenen om hun studie te kunnen betalen. De keuze is in dat geval dus lenen of helemaal níet studeren. Dat is een onwenselijk dilemma. Wij willen dat de aanvullende beurs een voorwaardelijke gift blijft, zodat er een prikkel blijft bestaan om binnen tien jaar een diploma te halen.  

 

3: Behouden overige bestaande vormen van studiefinanciering

De bestaande vormen van studiefinanciering moeten in de huidige vorm blijven bestaan. Het studentenreisproduct is belangrijk, omdat studenten regelmatig (ver) moeten reizen om bij de universiteit te komen. Het is daarnaast enorm belangrijk dat studenten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, om ook hun sociale netwerk te onderhouden en vorm te geven. Ook moeten studenten gemakkelijk kunnen blijven lenen als zij geld nodig hebben om te leven of te studeren. De rentes over studieleningen moeten laag blijven, zodat studenten in de toekomst en op de huizenmarkt zo min mogelijk in financiële problemen komen. De bestaande regeling van het collegegeldkrediet moet blijven bestaan. Al deze middelen samen in combinatie met een uitgebreide aanvullende beurs, bieden jongeren het houvast dat zij nodig hebben. Zo kunnen zij zich onbezorgd ontplooien. 

 

 

4: Compensatie studenten huidige leenstelsel

Het huidige leenstelsel deed ruim vijf jaar geleden zijn intrede: in collegejaar 2015/2016. Jongeren die daarna zijn begonnen met studeren, hebben geen recht meer op een basisbeurs. Deze jongeren zijn in tweeërlei opzicht benadeeld: de beloofde verbeterde onderwijskwaliteit was niet of nauwelijks merkbaar én zij moesten ineens gaan lenen. Om deze jongeren financieel te ondersteunen en tegemoet te komen, moet er een compensatie komen voor de studenten die onder het huidige leenstelsel vallen. Deze rectificatie omvat een aanvullende beurs met terugwerkende kracht voor een ieder die daar, gelet op het inkomen van de ouders, recht op heeft.

 

5: Studiedruk en weerbaarheid

Al een aantal jaar is er een zorgwekkende ontwikkeling gaande. Een groot aantal studenten geeft aan een hoog stressniveau te ervaren. Het aantal jongeren dat gebukt gaat onder psychische klachten, neemt toe. Zo heeft een groeiend aantal studenten te maken met prestatiedruk en studiestress. Financiële stress is daar onlosmakelijk mee verbonden. SGP-jongeren en Solidamentum willen dat jongeren zich onbezorgd kunnen ontplooien. Het wegnemen van de financiële stressprikkel door het uitbreiden van de aanvullende beurs, draagt daar al zeer zeker aan bij, maar er moet meer gebeuren om ervoor te zorgen dat jongeren zichzelf niet onder de voet lopen. Tegenwoordig ligt de focus teveel op het behalen van een diploma. Hierdoor ervaren jongeren een hoge prestatiedruk. Echter, ontwikkeling tijdens de studententijd omvat niet slechts vakspecifieke kennis, maar ook sociaal-maatschappelijke kennis. Wij willen in dat kader dat er meer ruimte komt voor het doen van vrijwilligerswerk of het besturen van een (studenten)vereniging. Daarom is een maatschappelijk debat nodig over hoe het onderwijscurriculum van studenten eruit moet zien. Tegelijkertijd is het belangrijk dat jongeren werken aan weerbaarheid: het leven zal niet altijd van een leien dakje gaan.

 

 

 
Ondersteun dit manifest en teken de petitie hier!

Geschreven door Hanna van Garderen

Hanna is lid van commissie Onderwijs/Binnenland. Meer artikelen van Hanna van Garderen:Blog comments powered by Disqus