Lekker naar het strand met je enkelband?

Waar er in 2012 nog 900 keer een enkelband werd opgelegd, was dat vorig jaar al 1759 keer, aldus Reclassering Nederland. De enkelband is destijds in 1997 wegens een cellentekort ingevoerd. Sindsdien is er een discussie gaande over het nut, de noodzaak en de effectiviteit ervan. SGP-jongeren vindt dat de enkelband een goed middel kan zijn dat we niet te snel aan banden moeten leggen.

Goed gebruik

Een enkelband kan een handig en effectief middel zijn om (ex-)criminelen in de gaten te houden. Via een zender kan de meldkamer dan zien waar de drager van de enkelband zich op dat moment bevindt. Met dit middel kan onder meer een gebiedsverbod worden opgelegd bij een veroordeelde zedencrimineel, die na zijn straf weer vrijkomt. Ook wordt er in sommige gevallen van voorwaardelijke invrijheidsstelling na twee derde van de straf voor gekozen om een enkelband op te leggen. SGP-jongeren is van mening dat de voorwaardelijke invrijheidstelling dient te verdwijnen. Echter, zolang dit nog niet het geval is en criminelen dus onder voorwaarden eerder vrij kunnen komen, is het beter dat de staat ze middels een enkelband in de gaten houdt in plaats van geen enkel toezicht op de crimineel.

 

Doorknipband

‘’Zeker 35 criminelen knipten vorig jaar hun enkelband door’’, kopte de NOS op 11 mei. Dit betekent omgerekend dat in 2% van alle gevallen dragers zich onttrekken aan deze vorm van elektronisch toezicht vanuit de staat. Het is voor het eerst dat Reclassering Nederland cijfers over het doorknippen van de enkelband vrijgeeft. Het is onbestaanbaar dat deze 2% de band doorknipt en de benen neemt. Daarom moet er goed gekeken worden of er een aanpassing nodig is aan de band, zodat het geen doorknipband wordt. Als criminelen de band doorknippen, wordt er op dit moment gekeken naar het risicoprofiel van de crimineel of er daartegen moet worden opgetreden. SGP-jongeren vindt dat iedereen die zich onttrekt aan dit toezicht, moet worden opgepakt en gestraft voor dit feit, ongeacht het risicoprofiel.

 

Slecht gebruik

Er zijn ook veel gevallen waarin er volgens SGP-jongeren geen enkelband opgelegd mag worden. Het komt geregeld voor dat er bij voorlopige hechtenis wordt gekozen voor een enkelband. Dit heeft onder andere als oorzaak dat de EU dit bevordert of strafzaken te lang duren. Gevolg hiervan is dat zware criminelen zomaar vrij kunnen rondlopen. Dit is een volstrekt onwenselijke situatie, die gevaarlijk kan zijn voor heel de samenleving.

Daarnaast komt het ook voor dat zware criminelen op dit moment in sommige gevallen hun detentie kunnen afkopen met een borgsom en in plaats daarvan een enkelband krijgen. Het geld dat een crimineel bijvoorbeeld heeft verdiend met illegale drugshandel kan daar dan

voor worden gebruikt. Zo betaalde de bekende cocaïnebaron Cetin G. een borgsom van 500.000 euro en kreeg een enkelband. Hij knipte de band vervolgens door en vluchtte. Dit heeft als gevolg dat de staat een witwasser is en de crimineel niet veroordeeld kan worden. SGP-jongeren vindt dat er snel een einde gemaakt moet worden aan deze absurde gang van zaken.

 

Conclusie

De enkelband kan in tal van situaties van nut zijn voor de staat om elektronisch toezicht te houden op mensen. Belangrijk is dus wel dat dit nooit een vervanging mag zijn van een gevangenisstraf of een bezuinigingsmaatregel. Het kan immers nooit de bedoeling zijn dat zware criminelen niet in de cel zitten, maar met een enkelband op het strand.


Blog comments powered by Disqus