Leger kan niet

Afgelopen week heeft minister Hillen van Defensie aangekondigd dat 6.000 banen verdwijnen in de Nederlandse krijgsmacht. Vliegtuigen, mijnenvegers en pantserhouwitsers gaan in de uitverkoop. Over een poosje zal Nederland zelfs niet meer beschikken over tanks!

Afgelopen week heeft minister Hillen van Defensie aangekondigd dat 6.000 banen verdwijnen in de Nederlandse krijgsmacht. Vliegtuigen, mijnenvegers en pantserhouwitsers gaan in de uitverkoop. Over een poosje zal Nederland zelfs niet meer beschikken over tanks!

Het is niet voor het eerst dat er wordt gesneden in defensie-uitgaven. Keer op keer zijn onze militairen de pineut. De nationale veiligheid komt in het geding. Dit moet stoppen!

Nieuwe wereld
Aan de vooravond van het slechte nieuws vertelde minister Hillen van Defensie op een bijeenkomst van de Tweede Kamerfractie en de jongerenorganisatie van de SGP zijn visie op de krijgsmacht en de uitdagingen waarvoor Nederland staat. Hij schetste een beeld van de goblale wereld, met Nederland op het dorpsplein.

Daarbij wordt niet alleen gevochten met vliegtuigen en tanks, maar spelen tal van andere zaken een rol. Cybercrime is één van de grootste bedreigingen waar de westerse wereld nu en in de toekomst mee te maken krijgt. De economische crisis brengt ons veel meer schade toe dan een militaire aanval op Europa had kunnen aanrichten.

Het is te begrijpen dat de Nederlandse regering geld anders moet besteden. Maar deze manier is volgens ons te bruut. De nationale veiligheid lijkt totaal vergeten door dit rechtse kabinet. Orde en vrede bewaren hoort immers bij de kerntaken van de overheid. Er kan op tal van terreinen gesneden worden om de bezuiniging op defensie ongedaan te maken. Te denken valt aan de afdracht aan de Europese Unie, kinderopvang, allerlei kunstsubsidies enzovoorts.
 
Leger niet achterhaald
Alle profesoren, defensiewetenschappers, strategische denkers en inlichtingendiensten ten spijt: we weten niet wat de toekomst brengt. Een gedegen landsverdediging is essentieel voor ieder land. De realiteitszin moet zo snel mogelijk terugkeren in Den Haag. Defensie mag geen cent meer inleveren, integendeel! Want leger kan ons leger niet.


Blog comments powered by Disqus