Klein, maar niet fijn!?

De onderwijsinspectie komt met het gegeven dat leerlingen op kleine scholen minder presteren. De zogenaamde plattelandsscholen kunnen, ondanks een veilige leeromgeving, niet op tegen de grotere scholen waar vaak meer middelen en geld beschikbaar zijn. Toch vertrouwen wij op de veerkracht van de kleine school.

De onderwijsinspectie komt met het gegeven dat leerlingen op kleine scholen minder presteren. De zogenaamde plattelandsscholen kunnen, ondanks een veilige leeromgeving, niet op tegen de grotere scholen waar vaak meer middelen en geld beschikbaar zijn. Toch vertrouwen wij op de veerkracht van de kleine school.

Een kleine school waar het kind kan ontwikkelen in een veilige omgeving met relatief meer individuele aandacht blijkt toch niet een positieve uitwerking op de leerresultaten te hebben. Sterker nog, basisscholen met minder dan 100 leerlingen zijn vaak zwak of zelfs zeer zwak.

Leerlingaantallen
Een zorgelijke constatering zeker in een tijd waarbij de leerlingaantallen terug lopen. De Inspectie verwacht de komende jaren namelijk een sterke daling, in het bijzonder in de Noord-Hollandse kustgemeenten en in delen van Gelderland en Twente.

Vaak grijpen besturen van kleine scholen zelf in door in het ergste geval een school te sluiten, of te fuseren met dichtbij zijnde scholen. Dit heeft vaak voor scholen een wederzijdse meerwaarde. Een kleine school krijgt iets meer ruimte en kan door een fusie negatieve effecten wegwerken.

Kwaliteit
Eerder noemden we al de sterk teruglopende leerlingaantallen, een ontwikkeling die de laatste tijd steeds te zien is. De teruglopende leerlingaantallen zorgen voor kleinere scholen en veel combinatieklassen. Belangrijk is dat hoe dan ook de kwaliteit goed is. Afkomst of woonplaats mogen het niveau van kinderen niet bepalen. Wij verwachten dat kleine scholen hier tegen blijven strijden. Gelukkig laten voorbeelden zien dat bestuur en school niet stil zitten, maar dit moet natuurlijk ook in de rapporten terug te zien zijn. Een grote uitdaging voor kleine scholen!

Ps: De commissie onderwijs wenst iedereen een fijne vakantie toe!

Geschreven door Marith Hulst

Marith is lid van de commissie Onderwijs.. Meer artikelen van Marith Hulst:Blog comments powered by Disqus