Kappen of pikken?

Als het aan staatssecretaris Dijksma ligt, komt er een verbod op het ‘kappen’ van de snavels van kippen. ‘Het liefst zo snel mogelijk.’ Maar is dat wel een goed idee?

Als het aan staatssecretaris Dijksma ligt, komt er een verbod op het ‘kappen’ van de snavels van kippen. ‘Het liefst zo snel mogelijk.’ Maar is dat wel een goed idee?

Snavelkappen
Waarom worden de snavels van kippen eigenlijk ‘gekapt’? Dijksma kan het ons vertellen, ze heeft zelf kippen. ‘Eigenlijk zijn kippen best agressieve beesten. Als je dan veel kippen in een ruimte hebt, staan die elkaar nog al eens naar het leven en dan ontstaat er een bloedbad. Daarom worden de snavels van de kippen gekapt.’

Ingrepenverbod
Toch er komt dus een zogenaamd ‘ingrepenverbod’. Waarom? Ook dat kan Dijksma ons vertellen. Volgens haar is het ook mogelijk om met andere maatregelen het pikgedrag te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan meer ruimte, meer afleiding en het fokken van een ‘sociaal kippenras’. Dijksma is van mening dat snavelkappen vanaf 2018 verboden moet worden.

Over het hoofd gezien
Helaas ziet Dijksma ziet hier het een en ander over het hoofd. Allereerst vindt de ingreep sinds twee jaar verplicht plaats met infrarood. Dit vermindert de pijn aanzienlijk ten opzichte van het ouderwetse kappen. Ten tweede zijn de hierboven genoemde alternatieven enorm duur. Berekeningen laten zien dat het hier om miljoenen gaat. Dit moet natuurlijk betaald worden, maar wie draait daar voor op? Voor de producent is dit onmogelijk omdat de winstmarge erg klein is. De consument accepteert een kleine prijsstijging al niet, laat staan een grote. Tot slot leert de praktijk dat het maar zeer de vraag is of de alternatieven afdoende zijn, zodat de kans groot is dat er alsnog een bloedbad ontstaat.

Het ingrepenverbod voegt zeer waarschijnlijk weinig toe aan de gezondheid van de kip; ze is eerder in het geding. Wel is het een dure grap voor de pluimveesector, die de afgelopen jaren al meer met dit soort maatregelen is geconfronteerd. Het besluit is dus niet echt zinvol en kan beter van de baan. Wat SGP-jongeren betreft het liefst zo snel mogelijk!

Pieter Meijers
Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw


Blog comments powered by Disqus