Jeugdwerkloosheid (1/4): een probleem van nu én van de toekomst!?

Ondanks de weer positiever wordende berichtgeving is er in Nederland nog steeds sprake van crisis. Bedrijven hebben moeite om overeind te blijven en ontslagen kunnen niet voorkomen worden. Wat doet Nederland om één van haar meest kwetsbare groepen arbeidskrachten aan het werk te krijgen?

Ondanks de weer positiever wordende berichtgeving is er in Nederland nog steeds sprake van crisis. Bedrijven hebben moeite om overeind te blijven en ontslagen kunnen niet voorkomen worden. Wat doet Nederland om één van haar meest kwetsbare groepen arbeidskrachten aan het werk te krijgen?

Huidige situatie
Het werkloosheidspercentage in Nederland ligt op 8,8%, een historisch hoog percentage dat nog steeds stijgt. Onder jongeren is het met 15,7% helemaal erg! Jongeren in Nederland lijden waarschijnlijk het meest onder de crisis, velen van hen vinden geen werk en blijven hier hun hele arbeidsleven last van hebben. Dit is niet alleen het geval in Nederland, ook andere Europese landen kampen met dit probleem.

Nederlandse aanpak
De Nederlandse overheid zit gelukkig niet stil, maar zet zich in om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Nederland heeft onder andere een speciale ambassadeur die het oplossen van dit probleem tot haar kerntaak heeft. Deze ambassadeur, Mirjam Sterk, maakt zich sterk om jongeren, bedrijven en overheid met elkaar in contact te brengen. Tevens stelt de overheid 80 miljoen euro extra ter beschikking, speciaal ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Maar is het aanstellen van een ambassadeur en wat extra miljoenen ter beschikking stellen genoeg? Of vergt dit probleem meer? Een Duitse of een Oostenrijkse aanpak misschien?

Problemen
Ondanks de aandacht vanuit de overheid is de werkloosheid onder jongeren nog steeds erg hoog. Hoe komt het dat jongeren thuis zitten? Door de hoge werkloosheid is het aanbod van arbeidskrachten groot en zijn er genoeg kandidaten voor een vacature. Bedrijven stellen zodoende hoge eisen aan de kandidaten. Een van de meest voorkomende eisen is werkervaring, een luxe waar jongeren niet over beschikken.

Kansen
Er is echter licht aan de horizon. De sterke vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking biedt perspectief. Het personeelsbestand van verschillende sectoren, waaronder de overheid en het onderwijs, is sterk vergrijsd en zal in de nabije toekomst een grote uitstroom van werknemers kennen. Gevolg is dat hier goede baankansen voor (jonge) arbeidskrachten ontstaan. Het is daarom belangrijk dat deze jongeren nu al aansluiting vinden op de arbeidsmarkt zodat zij straks het probleem van vergrijzing kunnen oplossen!

Aanpak in buitenland
Daarnaast zijn er voorbeelden van (buur)landen die een heel specifiek beleid aangaande jeugdwerkloosheid voeren. Nederland is veel te klein om alle problemen zelf op te lossen, wij hoeven gelukkig het wiel niet uit te vinden! Nederland kan heel veel leren van andere Europese landen waar jeugdwerkloosheid wél succesvol wordt aangepakt.

SGP-jongeren zal in de komende weken met je meekijken naar succesverhalen in Europa en Nederland handvatten bieden om jeugdwerkloosheid aan te pakken! Lees je mee?

Martijn Markus
Commissie Sociaal Economische Zaken

Geschreven door Martijn Markus

Martijn Markus is voorzitter van de commissie Sociaal Economische Zaken. Meer artikelen van Martijn Markus:Blog comments powered by Disqus