Jeugdwerkloosheid (2/4): Duitsland, een goed voorbeeld?!

In Europa hebben Oostenrijk en Duitsland een lagere (jeugd)werkloosheid dan Nederland. Zo heeft Duitsland heeft een werkloosheid van 5.5% van de beroepsbevolking en een jeugdwerkloosheid van 7.7% (maart, 2014). Nederland heeft een werkloosheid van 8.8% van de beroepsbevolking en een jeugdwerkloosheid van 11.5%. SGP-jongeren vraagt zich dan ook af wat Duitsland beter doet dan Nederland.

In Europa hebben Oostenrijk en Duitsland een lagere (jeugd)werkloosheid dan Nederland. Zo heeft Duitsland heeft een werkloosheid van 5.5% van de beroepsbevolking en een jeugdwerkloosheid van 7.7% (maart, 2014). Nederland heeft een werkloosheid van 8.8% van de beroepsbevolking en een jeugdwerkloosheid van 11.5%. SGP-jongeren vraagt zich dan ook af wat Duitsland beter doet dan Nederland.
 

Duits beleid
Er zijn verschillende verklaringen voor de lagere jeugdwerkloosheid in Duitsland. De eerste verklaring is dat de Duitse economie minder zware klappen heeft gehad dan de Nederlandse economie. Echter, er ligt ook een verklarend effect in het beleid van de Duitse overheid die dit probleem op drie manieren te lijf gaat: Ten eerste betaalt de Duitse overheid voor een korte periode een deel van het loon aan de werkgever die een langdurig werkloze aanneemt. Dit zorgt er voor dat mensen met minder kans op een baan ook aan een baan komen.
Het tweede punt is dat Duitse bedrijven veel samenwerken met het geven van interne opleidingen. Bedrijven binnen dezelfde branche kunnen dit gemakkelijk doen. Dit leidt tot goedkopere opleidingskosten. Dit geeft bedrijven meer flexibiliteit om (jonge) mensen aan te nemen.
 

Duaal onderwijs
Het derde punt is het Duitse Duale onderwijs, dat naast reguliere onderwijs staat. Het beroepsgerichte onderwijs is in Duitsland enorm populair: tweederde van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt heeft deze vorm van onderwijs gevolgd. Bij deze vorm gaat iemand vier dagen werken in een leerbedrijf en één dag naar school. In vrijwel iedere branche wordt deze vorm van onderwijs aangeboden. Er is dus een sterke samenwerking tussen bedrijven en scholen.
 

Leerpunten voor Nederland
Wat kunnen we in Nederland van onze buren leren? Voorop staat dat de overheid beperkte mogelijkheden heeft in het reduceren van jeugdwerkloosheid. (Jeugd)werkloosheid is immers vaak een gevolg van economische achteruitgang. Toch heeft de overheid een belangrijke taak, omdat zij de omstandigheden van de markt kan verzwakken en versterken. Een oplossing van structurele aard is een sterkere koppeling tussen bedrijven en het onderwijs. In Duitsland sluit dit beter op elkaar aan zo werd hierboven duidelijk. SGP-jongeren vindt dan ook dat Nederland, in navolging van het Duitse onderwijssysteem, meer duaal onderwijs moet aanbieden. Daarvoor is noodzakelijk dat er nauwer wordt samengewerkt met bedrijven. Dat dit mogelijk is laten onze westerburen ons duidelijk zien. Laten we dat voorbeeld volgen!

 

Jonathan Schroevers
Commissie Sociaal Economische Zaken
 

Geschreven door Jonathan Schroevers

Jonathan Schroevers is lid van de Commissie Sociaal Economische Zaken.. Meer artikelen van Jonathan Schroevers:Blog comments powered by Disqus