Investeren in cyberdefensie is noodzaak!

 

Het is weer verkiezingstijd, de tijd waarin er met miljarden geschoven wordt en gouden bergen beloofd worden door politici aan kiezers. Gelukkig zagen veel partijen in dat het budget voor veiligheid verhoogd moest worden (iets waar de SGP overigens altijd voor heeft gepleit). De aanwezige terroristische dreiging heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Veiligheid is echter meer dan het leger en blauw op straat. Ook cyberveiligheid is een belangrijk onderdeel. De SGP vindt dat juist voor dit onderdeel meer aandacht en geld beschikbaar gesteld moet worden.

De hedendaagse oorlogsvoering en criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de online-wereld.  Het is belangrijk dat Nederland beter beveiligd wordt voor cyberaanvallen vanuit het buitenland, zodat buitenlandse hackers niet bij de Nederlandse staatsgeheimen kunnen. Aanvallen vanuit Rusland en China zijn het bewijs dat de beveiliging niet goed genoeg is[1]. Daarnaast moetenburgers beschermd worden tegen cyberaanvallen, zodat ook hun gegevens veilig zijn en blijven. Het is essentieel dat de politiek geld blijft vrijmaken om verder te investeren in cyberveiligheid.  

 

Verbetering digitale systemen

Want die veiligheid staat onder druk. Volgens analistenbureau Deloitte bedraagt de schade van cybercriminaliteit voor Nederlandse organisaties jaarlijks meer dan tien miljard euro. En dan hebben we het nog niet eens over de overheid en de burgers. De SGP wil daarom extra geld uittrekken voor betere digitale systemen, zodat er veilig gebruik gemaakt kan worden van deze systemen en veel schade voorkomen kan worden.

 

 

Meer inzet online delicten

Daarnaast wil de SGP extra geld uitrekken voor politie en justitie om online delicten af te handelen. Momenteel worden online delicten vaak niet opgelost, waardoor er geen gerechtigheid geschiedt. Door meer geld uit te trekken voor politie en justitie worden niet alleen vaker cybercriminaliteit opgelost, maar worden burgers ook weer gestimuleerd om aangifte te doen van een cyberdelict.  

 

Veiligheid en privacy

 

De cyberveiligheid is iets wat onze aandacht verdient, maar komt de privacy van de burger dan niet in het geding? is het veelgehoorde argument van andere partijen, zoals bij de Piratenpartij. De SGP vindt dat er een balans moet zijn tussen veiligheid en privacy. Bij alle te nemen maatregelen moeten zowel de veiligheid als de privacy in ogenschouw genomen worden en moet er een goede afweging worden gemaakt. De privacy mag de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen echter niet doorkruisen. Wanneer we op cruciale momenten kiezen voor meer privacy, kan de onveilige situatie er juist voor zorgen dat álle gegevens op straat komen te liggen. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar de belangen van veiligheid en privacy op dat moment, maar juist ook naar de impact op de lange termijn.

 

Wanneer jij wilt dat zowel je veiligheid als je (online) privacy in goede handen zijn, stem dan 15 maart SGP!

 


Blog comments powered by Disqus