Investeer extra geld in ministerie van Veiligheid en Justitie

Vorige week maakte het kabinet bekend dat er 250 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2016. Dit geld gaat naar het OM, de rechtspraak en het Nederlands Forensisch Instituut. SGP-jongeren ziet onze directe veiligheid en het welzijn van asielzoekers nog onvoldoende gewaarborgd in de huidige begroting en pleit daarom voor een nog ruimere begroting van het ministerie. Elke euro extra voor de veiligheid van Nederlanders is op dit moment welkom.

Vorige week maakte het kabinet bekend dat er 250 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2016. Dit geld gaat naar het OM, de rechtspraak en het Nederlands Forensisch Instituut. SGP-jongeren ziet onze directe veiligheid en het welzijn van asielzoekers nog onvoldoende gewaarborgd in de huidige begroting en pleit daarom voor een nog ruimere begroting van het ministerie. Elke euro extra voor de veiligheid van Nederlanders is op dit moment welkom.

Meer geld voor opvangplekken asielzoekers

Allereerst kampt Nederland met de grootste vluchtelingenimmigratie sinds 2001. Deze toestroom van asielzoekers zorgt voor een grote vraag naar opvangplekken. Veel gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid en bieden noodopvang aan. Voor deze noodopvang krijgt een gemeente 40 euro per asielzoekers per nacht. Uit onderzoek van de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe blijkt dat deze vergoeding slechts een derde deel van de daadwerkelijke kosten dekt. Ook de VNG bepleit een hogere vergoeding voor gemeenten die asielzoekers opvangen. Bezien vanuit wettelijke verdeling van taken, behoort de opvang van asielzoekers tot de verantwoordelijkheid van de nationale overheid. Daarom vindt SGP-jongeren het belangrijk dat het Rijk een kostendekkende vergoeding voor de opvang van asielzoekers aan de gemeenten betaalt. Hierdoor zal de bereidwilligheid van gemeenten om opvang aan te bieden groter worden. Het risico dat er in de toekomst asielzoekers op staat moeten overnachten (met alle veiligheidsgevolgen van dien), neemt door de genoemde maatregel af.

Effectiever screenen asielzoekers

Daarnaast is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in een systeem van screening van asielzoekers waarbij deze mensen eerst worden opgevangen in afgesloten centra. In de huidige situatie hebben risico-immigranten, bijvoorbeeld jihadisten, voordat ze geregistreerd kunnen worden, veel ruimte om zich in Nederland te bewegen. Voor de nationale veiligheid is het belangrijk dat registratie in een afgesloten centrum voor een asielzoeker de eerste stap wordt. Ook moet de informatie over de betreffende persoon door veiligheidsdiensten zo spoedig mogelijk na registratie gecontroleerd worden. Nederland heeft er belang bij dat opsporing van jihadisten in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt.

Extra controleteams

Ten derde pleiten wij ervoor om met het extra geld voor het ministerie meer mobiele controleteams van de Marechaussee bij de Nederlandse grenzen in te zetten. In de afgelopen maanden hebben de controleteams die nu al actief zijn veel criminele activiteiten opgespoord. Door een uitbreiding van de controle kunnen (potentiele)jihadisten die Nederland binnen reizen, beter in het vizier gehouden worden.

Bovengenoemde maatregelen zijn op dit moment noodzakelijk voor de veiligheid van Nederlanders en het welzijn van asielzoekers. De overheid moet haar taken met betrekking tot de veiligheid van haar burgers in deze tijden van dreiging van het jihadisme bloedserieus nemen. Tegelijkertijd moet ze onschuldige asielzoekers humaan blijven behandelen.


Blog comments powered by Disqus