Interview met Victor Ciobanu uit Moldavië

Victor Ciobanu is dertig jaar oud en woont in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau. Victor Ciobanu is voorzitter van de Christendemocratische Volkspartij, daarvoor was hij vicevoorzitter en ook actief in de jongerenorganisatie van de partij. Hij rondde twee studies af aan twee universiteiten in deze stad. In de eerste plaats economie en management in de voedselindustrie aan de Technische Universiteit, daarnaast ook rechtsgeleerdheid aan de University of European Studies.

 

 

 

Victor Ciobanu is dertig jaar oud en woont in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau. Victor Ciobanu is voorzitter van de Christendemocratische Volkspartij, daarvoor was hij vicevoorzitter en ook actief in de jongerenorganisatie van de partij. Hij rondde twee studies af aan twee universiteiten in deze stad. In de eerste plaats economie en management in de voedselindustrie aan de Technische Universiteit, daarnaast ook rechtsgeleerdheid aan de University of European Studies.

Wat betreft de Russische politiek in Oost-Europa en de gebeurtenissen in Oekraïne, hoe wordt hier vanuit Moldavië tegenaan gekeken?

Allereerst moeten we kijken naar de achtergrond van Moldavië. We hebben nog maar een korte geschiedenis als een onafhankelijke republiek. Eerst waren we deel van Groot-Moldavië, daarna van het Russische Rijk, daarna van Groot-Roemenië en tot slot van de Sovjet-Unie. Met dit in mijn achterhoofd zeg ik: we zijn in tweeën gedeeld. De helft van de bevolking kijkt naar het westen, de andere helft kijkt naar het oosten. Sommige mensen haten Roemenië, anderen haten Rusland. Moldavië ligt wat geopolitiek betreft tussen de Amerikaanse en de Russische invloed in.

Als we het hebben over de Russische politiek in Oost-Europa, zien we in de eerste plaats dat Rusland het nabijgelegen grondgebied verdedigd tegen NAVO-uitbreiding. Vanuit hun perspectief hebben zij daar recht op. In feite is het een strijd om invloed tussen de NAVO (de Verenigde Staten) en Rusland. Helaas zijn Oekraïne en Moldavië onderwerp, en is het ons grondgebied waarover deze strijd tussen de wereldmachten gaat. Dit geldt vooral voor Oekraïne. Als er iets is wat de Russen niet willen aan hun grenzen, dan zijn het wel NAVO-troepen.

Na deze uitleg over de achtergrond van Moldavië, moet ik zeggen dat Moldaviërs verschillende visies hebben op de crisis in Oekraïne. Mijn visie is dat de perfecte politieke context voor veiligheid in de regio, en in het bijzonder voor Moldavië en Oekraïne, is dat dit neutrale landen zijn. Dus zonder lidmaatschap van een militair bondgenootschap. Moldavië en Oekraïne moeten een goede samenwerking hebben met zowel Rusland als de EU, mede vanwege de samenlevingen. Om een geconsolideerde samenleving te hebben, de eerste stap in ontwikkeling, moeten onze politieke elites wat geopolitiek betreft neutraal handelen.

Hoe denk je over de associatieverdragen die de Europese Unie heeft gesloten met verschillende Oost-Europese landen?

In het algemeen zijn associatieverdragen en vrijhandelsakkoorden positief voor landen, als zij een krachtige economie hebben. Vanuit mijn oogpunt zal Moldavië slechter af zijn met dit verdrag, ik denk dat we meer zullen verliezen dan winnen. Waarom ik dat denk? Omdat onze economie, onze fabrieken, onze ondernemingen op dit moment niet kunnen concurreren met de economie van de Europese Unie. Daarnaast steunt onze overheid de landbouw veel minder dan de EU. Grote Europese producenten zullen onze markt domineren, er zal in Moldavië geen plaats meer zijn voor lokale, kleine en middelgrote ondernemingen. Moldavië moet, net als andere Oost-Europese landen, in dit stadium de interne markt beschermen. Om verdragen zoals een associatieverdrag te tekenen moeten de economische standaarden en de levenstandaard op vergelijkbaar niveau zijn met de EU-landen. Vanuit nationaal oogpunt is er dus zeker geen sprake van een win-winsituatie.

Wat is je visie op de toekomst van Moldavië als het om Europese integratie gaat?

Onze samenleving is erg teleurgesteld in de Europese Unie, in de eerste plaats vanwege de zogenaamde pro-Europese politieke partijen. De laatste zes jaar dat ze aan de macht zijn hadden ze slechts de boodschap van Europese integratie. In werkelijkheid hoorden we echter alleen maar van corruptieschandalen. Beloofde hervormingen zijn niet waargemaakt, en we zijn steeds meer richting een oligarchie [een kleine groep heersers, red.] opgeschoven. De EU steunde pro-Europese coalities in Moldavië echter, ook in deze context. Dit is dan ook de reden dat mensen teleurgesteld zijn, niet alleen in de huidige regering, maar ook in de EU. Meer mensen kijken nu naar de Euraziatische Unie [een initiatief van Poetin, red.] als een alternatief voor ontwikkeling.

Welke rol speelt Transnistrië [oostelijke regio van Moldavië met aanzienlijke Russische invloed] hierin volgens jou? Hoe zie je de toekomst van deze regio?

Transnistrië hoort bij Moldavië. Zeker, onder Russische invloed en controle. Het is de taak van onze politici om met dit oude conflict om te kunnen gaan. Moldavië moet, in goede communicatie met Rusland, dit gebied integreren bij de rest van het land. Niemand zit hier te wachten op een ervaring zoals de Georgiërs, het verlies van een deel van het grondgebied. Rusland kan Transnistrië laten integreren met Moldavië. Ik denk wel dat dat alleen kan als aan belangrijke voorwaarden voor de Russen is voldaan. Eén van de belangrijkste punten voor hen is dat Moldavië geen lid van de NAVO wordt, maar een neutrale staat zal blijven.

Hoe zie je de toekomst van Moldavië, in combinatie met de rol van christelijke politiek? Is er een bijzondere plaats voor de Moldavische (christelijke) jeugd?

Ik zie Moldavië als een onafhankelijk land, en economisch en politiek neutraal. Moldavië moet slimme politiek voeren, een brug zijn tussen de EU en Azië (Rusland). We weten, als we naar geopolitiek kijken, dat de VS er erg bang voor zijn dat de EU en Rusland nauw samenwerken. Dit is een grote potentiële dreiging, zowel vanuit economisch als vanuit politiek perspectief.

In Moldavië, net als in andere Europese landen, is politiek in verval. Geld heeft een steeds grotere rol in politiek bedrijven, en geld beslist in mijn land wie er aan de macht zijn. Het is nu erg moeilijk om te strijden met oligarchen. Zij controleren politieke partijen, massamedia en de belangrijkste ondernemingen. Voor ons, als politieke partij gebaseerd op christelijke principes en waarden, is dit erg moeilijk. Mensen worden gemanipuleerd. Ik zie een rol voor ons weggelegd om de ogen te openen van mensen, om hen terug te winnen voor morele, traditionele zaken. We hebben morele politiek nodig.

Welke positie zouden SGP-jongeren en ECPYouth moeten innemen om bij te dragen aan een oplossing en het verminderen van de spanningen die we zien in Oost-Europa en tegenover Rusland?

Ik denk dat het belangrijk is om het Russische standpunt niet te verwerpen, maar tot compromissen te komen. Voor ons, voor de ontwikkeling van ons land, denk ik dat het belangrijk is de samenleving te consolideren. We moeten daarom geen publieke debatten meer voeren over zaken als onze geschiedenis, taal en buitenlands beleid. Het is belangrijk dat we ons richten op interne economische en sociaal-institutionele problemen. Wat jongerenorganisaties hierin kunnen doen is aandacht vragen voor deze zaken, in de maatschappij, maar vooral bij jongeren. Mensen in Oost-Europa moeten zo gemotiveerd worden om op hun plaats te blijven, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land.

 

Lees ook het interview met Teodoras uit Litouwen en met Artem uit Oekraïne.


Blog comments powered by Disqus