Ingrijpende bezuiniging gevangeniswezen schaadt veiligheid burger

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) moet zijn plan om een groot aantal penitentiaire inrichtingen te sluiten herzien. Dat bleek donderdag uit het debat in de Tweede Kamer over het Masterplan. Niet alleen de veiligheid, maar ook de werkgelegenheid gaat met dit Masterplan achteruit. Het is onacceptabel dat er op justitiële instellingen zoveel wordt bezuinigd.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) moet zijn plan om een groot aantal penitentiaire inrichtingen te sluiten herzien. Dat bleek donderdag uit het debat in de Tweede Kamer over het Masterplan. Niet alleen de veiligheid, maar ook de werkgelegenheid gaat met dit Masterplan achteruit. Het is onacceptabel dat er op justitiële instellingen zoveel wordt bezuinigd.

Masterplan
Het oorspronkelijke plan was om eenentwintig gevangenissen te sluiten en het tekort aan ruimte dat daardoor ontstaat op te lossen door de helft van de gedetineerden onder te brengen in een meerpersoonscel. Daarnaast wordt het resocialisatieproces verkort, worden maatregelen in de jeugdsector verkleind en worden detentieomstandigheden versoberd. Ten slotte bevatte het Masterplan het voorstel om ruim tweeduizend gedetineerden hun straf te laten uitzitten door middel van elektronische detentie.

Geen steun
Voor dit plan was praktisch geen steun in de Kamer. Over twee weken komt Teeven met de uitwerking van de nieuwe plannen. Hierin zal onder andere de elektronische detentie als strafvervanging uit zijn gehaald. Daarnaast wordt het aantal justitiële instellingen dat wordt bedreigd met sluiting teruggebracht van de geplande eenentwintig naar tien tot vijftien. Daardoor zal er minder gevangenispersoneel ontslagen worden.

Veiligheid en werkgelegenheid
Twee nadelen van het bezuinigen op het gevangeniswezen zijn de veiligheid en de werkgelegenheid.  De veiligheid van het personeel komt in het geding bij het gebruik van meerpersoonscellen. Ook de veiligheid van de burger en de maatschappij in het geheel loopt gevaar als er op het resocialisatieproces van de gedetineerde  wordt gekort. Naast veiligheid is ook werkgelegenheid een nadeel. Hoewel er in het nieuwe plan minder mensen ontslagen worden, zullen er nog steeds veel mensen op straat komen te staan.

SGP-jongeren vindt de bezuiniging te ver gaan en niet goed onderzocht. Gevoelige onderdelen in het Masterplan rondom het gebruik van meerpersoonscellen en het verkorten van het resocialisatieproces moet beter worden onderbouwd door de staatssecretaris. In het huidige plan dreigt in ernstige mate de veiligheid in het geding te komen van zowel gevangenispersoneel als indirect de samenleving. Als er al bezuinigd wordt, mag dat niet ten koste gaan van de veiligheid van het gevangenispersoneel, de burger en de samenleving als geheel.

Lisanne den Hartog
Commissie Binnenland

Geschreven door Lisanne den Hartog

Lisanne den Hartog is lid van de Commissie Binnenland.. Meer artikelen van Lisanne den Hartog:Blog comments powered by Disqus