In de koude kleren

Soms lijkt het dat een probleem is opgelost zodra het uit het nieuws is. Maar dat dit zeker niet het geval is, bewijzen de schrijnende toestanden in de kledingindustrie. Daarom gaat SGP-jongeren opnieuw aandacht geven aan deze problematiek. Dat doen we door in een statementserie de levensloop van kleding onder de loep te nemen en te kijken waar dingen misgaan. We kijken daarbij niet alleen naar de arbeidsomstandigheden, maar ook naar de belasting van het milieu en het duurzaam gebruik van grondstoffen. Maar eerst willen we nog eens duidelijk maken hoe groot de problematiek in de kledingbranche is aan de hand van een serie schokkende cijfers.*

Soms lijkt het dat een probleem is opgelost zodra het uit het nieuws is. Maar dat dit zeker niet het geval is, bewijzen de schrijnende toestanden in de kledingindustrie. Daarom gaat SGP-jongeren opnieuw aandacht geven aan deze problematiek. Dat doen we door in een statementserie de levensloop van kleding onder de loep te nemen en te kijken waar dingen misgaan. We kijken daarbij niet alleen naar de arbeidsomstandigheden, maar ook naar de belasting van het milieu en het duurzaam gebruik van grondstoffen. Maar eerst willen we nog eens duidelijk maken hoe groot de problematiek in de kledingbranche is
aan de hand van een serie schokkende cijfers.*

Een klerenkast vol

Jaarlijks wordt er wereldwijd voor meer dan 1 biljoen (1.000.000.0000.000) euro aan kleding gekocht. Opvallend is dat maar liefst 2/3 van de kleding in Europa en Noord-Amerika gekocht wordt, terwijl hier slechts 1/5 van de wereldbevolking woont. Helaas blijft in het Westen ongeveer 10% van de gekochte kleding ongebruikt in de kast hangen. Dat is een hele klerenkast vol!

Geen hemd aan het lijf

In schril contrast tot deze overconsumptie staat de armoede van veel arbeiders in de kledingbranche. In totaal werken er zo’n 47 miljoen mensen in kledingfabrieken, waarvan 85% vrouw. Werkweken van 70 uur zijn meer regel dan uitzondering. Het minimumloon ligt vaak rond de 200 euro per maand; dat is dus ongeveer 1 euro per uur! En dan hebben we het nog niet eens over de situaties in de fabrieken. De ruimtes zijn klein en onveilig en rechten van de arbeiders zijn beperkt tot het recht om keihard te werk. Kortom:tegenover al onze weelde hebben deze arbeiders geen hemd aan hun lijf.

Wie de schoen past...

Natuurlijk rijst nu de vraag wat wij hier aan kunnen doen. Kan een individu wel iets aan deze situatie veranderen? Misschien niet direct, maar Gandhi zei: “Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.” Ofwel: loop niet weg, maar neem verantwoordelijkheid. Dat is een missie die juist voor een christen erg belangrijk moet zijn. Er zijn verschillende sites die zogenaamde ‘kledingcheckers’ hebben gemaakt. En consuminderen zou veel Nederlanders trouwens ook niet misstaan. Ach ja, wie de schoen past...

Tip: Gebruik eens deze website voor je je eigen kledingkast gaat vullen. Daar help je de wereld een klein beetje mee. En alle beetjes helpen. www.goedewaar.nl


Blog comments powered by Disqus