Hooges echte verhaal (5/5): Beter onderwijs? Meer status, minder deeltijdjuffen

Dit is het vijfde statement in de serie (1, 2, 3, 4) over het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur. In mijn vorige statement pleitte ik met Hooge voor minder regels en meer vrijheid in het onderwijs. Maar daarvoor moet het beroep van leraar wel een hogere status hebben. Het lerarenbestand mag niet gedomineerd worden door deeltijdwerkende moeders. Ook moeten slecht functionerende leraren er eerder uit. Meer kwaliteit en meer status dus!

Dit is het vijfde statement in de serie (1, 2, 3, 4) over het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur. In mijn vorige statement pleitte ik met Hooge voor minder regels en meer vrijheid in het onderwijs. Maar daarvoor moet het beroep van leraar wel een hogere status hebben. Het lerarenbestand mag niet gedomineerd worden door deeltijdwerkende moeders. Ook moeten slecht functionerende leraren er eerder uit. Meer kwaliteit en meer status dus!

Hooge ziet in de onderwijswereld de ontwikkeling dat leraren zelf meer macht willen hebben in plaats van bestuurders. Volgens haar komt dat doordat zij schoon genoeg hebben van de regels en protocollen die door bestuurders en overheid worden opgelegd. Meer vrijheid aan de leraar is goed, zegt Hooge, maar dan moet de beroepskwaliteit fors omhoog. En dat “vraagt behalve om vrije ruimte, ook om stevige sturing.” En wel op drie punten.

1. Snel betere lerarenopleidingen. Hooge stelt voor om ‘rijksacademies’ op te richten, met hoge kwaliteit en strenge selectie. Alleen zij die zeer gemotiveerd zijn, er helemaal voor gaan en de capaciteit in huis hebben, worden toegelaten. Het gevolg is dat de status van het beroep leraar hoger wordt. Net als in bijvoorbeeld Finland. Leraren vanuit de overheid willen scholen, en dan ook nog op academisch niveau is mijns inziens overdreven, maar het idee van degelijke opleidingen en strenge toelatingseisen is waardevol!

2. Deeltijdwerkende juffen zijn een serieus probleem. Niet omdat ze er zijn, maar omdat ze er zoveel zijn. Moederjuffen verdelen hun aandacht tussen de kinderen thuis en de leerlingen op school. Voor de stabiliteit, kwaliteit en status van het lerarenberoep is het juist belangrijk dat er veel voltijders in het basisonderwijs zijn. Daarom: meer focus op voltijders! (Helaas haalde alleen dit puntje van Hooge de media; zie statement 1/5).

3. Niet-functionerende leraren moeten er sneller uit of een andere functie krijgen. Dat is voor alle partijen beter! Onderwijsbestuurders moeten hun taak als werkgever (in aannemen en ontslaan) heel serieus nemen. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel de vrijheid krijgen. Hooge pleit verder voor verplichting van professionalisering voor docenten.

SGP-jongeren vindt dat Hooge hier drie spijkers op hun kop slaat. Maar de praktijk zal bij de drie punten weerbarstig zijn, zeker in tijden van lerarentekort. Tegelijk blijft overeind: meer vrijheid, kwaliteit en professionaliteit zorgen voor meer status. En dat zal vanzelf leiden tot minder tekort! Er is nog een lange weg te gaan voordat het onderwijs naar de zin is van Hooge. Maar een reis van duizend mijl begint met een enkele stap!

Geschreven door Kees van den Brink

Kees is lid van de commissie Onderwijs van de SGP-jongeren.. Meer artikelen van Kees van den Brink:Blog comments powered by Disqus