Hooges echte verhaal (3/5): Beter onderwijs? Minder fusies!

Mijn vorige twee statements (1, 2) gingen over het essay Hoge verwachting, vrije uitvoering, stevige sturing van prof. Edith Hooge. In dit derde artikel ga ik in op de grootte van onderwijsorganisaties en fusies in de onderwijswereld. Hooge pleit voor kleinere organisaties. De menselijke maat (goed contact tussen top en grondvlak) moet bepalend zijn, vindt ook SGP-jongeren.

Mijn vorige twee statements (1, 2) gingen over het essay Hoge verwachting, vrije uitvoering, stevige sturing van prof. Edith Hooge. In dit derde artikel ga ik in op de grootte van onderwijsorganisaties en fusies in de onderwijswereld. Hooge pleit voor kleinere organisaties. De menselijke maat (goed contact tussen top en grondvlak) moet bepalend zijn, vindt ook SGP-jongeren.

De laatste jaren vinden er in het onderwijs geregeld fusies plaats. Ook ontstaan er veel bovenbestuurlijke organisaties: samenwerkingsverbanden tussen scholen. Denk aan de ontwikkelingen bij Passend Onderwijs: scholen worden verplicht om op regionaal niveau onderling afspraken te maken. Op tal van niveaus worden zo regels gemaakt en wordt overleg gevoerd.

De afstand tussen bestuurders en praktijkmensen wordt hierdoor steeds groter. Dat is volgens Hooge een “fundamenteel probleem”! Want “als het bestuur zich loszingt van de onderwijspraktijk, staat dit de realisatie van goed onderwijs in de weg.” Afstand tussen bestuur en personeel maakt excellentie onmogelijk! Het doel van fusies is efficiëntie, het effect is het omgekeerde: het wordt moeilijk om een onderwijsorganisatie nog goed te besturen. “Too big to succeed” – te groot om nog succesvol te zijn, zo noemt Hooge dat.

Persoonlijk contact
Nauw contact tussen bestuurders, onderwijzers en ouders is nodig. Hooge noemt een bestuurder, die van een grote naar een kleine onderwijsinstelling verhuisde: “Na twee maanden in mijn nieuwe functie realiseerde ik mij dat ik mijn telefoon nog nauwelijks had gebruikt omdat iedereen hier op loopafstand zit.” Wat SGP-jongeren betreft laten alle onderwijsbestuurders de telefoon voortaan op zak.

SGP-jongeren kan zich goed vinden in Hooges oproep. Een school is geen commercieel bedrijf! Goed samenspel en persoonlijk contact tussen bestuurders, die weten waar ze het over hebben, docenten, ouders en leerlingen is heel belangrijk. Het gaat bij onderwijs niet om efficiëntie, maar om vorming! Tegelijk geldt dat samenwerking tussen scholen wel heel goed kan zijn. Zo kunnen scholen gebruik maken van elkaars expertise, problemen gezamenlijk oppakken en regelgeving efficiënt uitvoeren. Met name heel kleine (basis)scholen zijn gebaat bij samenwerking, bijvoorbeeld bij Passend Onderwijs.

Kortom: samenwerking: JA, superscholen: NEE!


Blog comments powered by Disqus